Minna Heinonen

neuvonantaja, OTK
Minna on toiminut infra-alan yrityksessä kohta 20 vuotta, ensin lakimiehenä ja myöhemmin liiketoimintavastuullisena johtajana. Nykyään hän vastaa Liiketoiminnan tuesta ja kehittämisestä, vastuualueenaan mm. yrityksen keskitetyt liiketoiminnan tukitoiminnat sekä lakipalvelut ja sisäinen tarkastus. Uransa hän on aloittanut kuitenkin asianajotoimistossa. Minnan mielestä liiketoiminnan kehittämisen perusta on asiakaskeskeisyys sekä oman henkilökunnan arvostaminen ja kehittäminen. Tärkeitä arvoja Minnan mielestä johtamisessa ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, luottamus ja tuloksellisuus. Hän on toiminut usean vuoden ajan mentorina hyvin erilaisilla liiketoiminta-alueilla toimiville nuorille johtajille. Mentoroinnissa hän on oppinut jatkuvasti johtamisessa kehittymisestä. Fennon johtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen draivi tekivät Minnaan vaikutuksen. Hän uskoo, että neuvonantajan tehtävässä hän pystyy hyödyntämään työuransa aikana saamiaan kokemuksia esimiehenä sekä palvelujen tuottajana ja ostajana, ja siten osaltaan tukemaan Fennon kehittämistä.