Fenno lakikoulu

Perhe- ja perintöoikeus

Tässä Lakikoulun osiossa tutustumme jatkuvuussuunnitteluun aiheina mm. avioehto, edunvalvonta ja testamentti.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Perunkirjoitus

Tässä koulutuskokonaisuudessa perehdytään kattavasti perunkirjoitukseen. Videot käsittelevät muun muassa perunkirjoitukseen valmistautumista.

Opi lisää →

Edunvalvontavaltuutus

Videon keskeiset teemat ovat edunvalvontavaltakirjan keskeiset termit ja ominaisuudet sekä sen käyttö helpottamassa yrityksen jatkuvuuden suunnittelua.

Avioehto

Videon keskeiset teemat ovat aviovarallisuuden ositus avioerotilanteessa ja avioehdon käyttäminen yrityksen jatkuvuuden helpottamisessa.

Testamentti

Videon keskeiset teemat ovat testamentin muotovaatimukset ja testamentin monipuoliset käyttövaihtoehdot yrityksen toiminnan jatkuvuuden edistäjänä.

Valmistautuminen perunkirjoitukseen

Videolla käydään läpi perunkirjoitukseen valmistautumista ja hahmotetaan enemmän sitä, miksi perunkirjoitus ylipäänsä tulee toimittaa, milloin ja missä ajassa se tulee toimittaa sekä millainen perunkirjoitus on tilaisuutena.

Perunkirjoitusta edeltävät toimet kuolinpesässä

Videosarjamme toisessa osassa käydään läpi tarkemmin, millaisiin rajoitettuihin oikeustoimiin kuolinpesän oikeudenomistajat voivat ryhtyä ennen perunkirjoitustilaisuuden järjestämistä ja allekirjoitettua perukirjaa ja millä edellytyksin.

Perunkirjoituksen jälkeiset toimet kuolinpesässä

Videosarjamme kolmas osa käsittelee perunkirjoituksen jälkeisiä toimenpiteitä eli mitä tarkoitetaan kuolinpesän yhteishallinnolla ja millaisin päätöksin ja kenen toimesta kuolinpesän nimissä olevaa omaisuutta voisi esimerkiksi myydä.

Lapsettoman ja naimisissa olevan henkilön perintösuunnittelu

Jos lapsettomat ja naimisissa olevat henkilöt ottaisivat perimysasioistaan selvää, laadittaisiin miltei jokaiselle heistä testamentti. Tästä syystä kävimme kuvaamassa aihetta käsittelevän videon, jossa aihetta on avattu tarkemmin.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.