Fenno lakikoulu

Perunkirjoitus

Tässä Lakikoulun osiossa käymme läpi perunkirjoitukseen liittyviä asioista. 

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Perunkirjoituksen jälkeiset toimet kuolinpesässä

Videosarjamme kolmas osa käsittelee perunkirjoituksen jälkeisiä toimenpiteitä eli mitä tarkoitetaan kuolinpesän yhteishallinnolla ja millaisin päätöksin ja kenen toimesta kuolinpesän nimissä olevaa omaisuutta voisi esimerkiksi myydä.

Perunkirjoitusta edeltävät toimet kuolinpesässä

Videosarjamme toisessa osassa käydään läpi tarkemmin, millaisiin rajoitettuihin oikeustoimiin kuolinpesän oikeudenomistajat voivat ryhtyä ennen perunkirjoitustilaisuuden järjestämistä ja allekirjoitettua perukirjaa ja millä edellytyksin.

Valmistautuminen perunkirjoitukseen

Videolla käydään läpi perunkirjoitukseen valmistautumista ja hahmotetaan enemmän sitä, miksi perunkirjoitus ylipäänsä tulee toimittaa, milloin ja missä ajassa se tulee toimittaa sekä millainen perunkirjoitus on tilaisuutena.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.