Vesa Hirvonen

neuvonantaja
Vesa Hirvonen on harjoittanut asianajotoimintaa vuodesta 1992 lähtien. Vesalla on vuosikymmenien kokemus monipuolisista asianajotehtävistä, joista merkittävimpinä yrityssaneeraukset ja konkurssiasiat. Vesa on hoitanut lisäksi laaja-alaisesti myös oikeudenkäyntejä sekä yritysten konsultaatiota. Vesa on saanut asianajajaliiton sovintomenettelijän koulutuksen ja on merkitty asianajajaliiton sovittelijalistaan.