Yritys

Fenno asianajotoimisto

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Aito lisäarvo syntyy kumppanuudesta myös asianajotoiminnassa. Fennon sovinto- ja ratkaisuhakuinen toimintatapa tähtää lopputulokseen, joka säästää aikaasi sekä helpottaa arkeasi.

Fenno yrityksenä

Miksi?

Toimintamme tähtää arkesi helpottumiseen. Uskomme sovinto- ja ratkaisuhakuisen toimintatavan tuottavan parhaan lopputuloksen. Haluamme tuoda palvelumme käyttöösi tavalla, joka helpottaa arkeasi.

Mikä?

Olemme palveleva juridiikan ammattilaisten toimisto. Tarjoamme korkealaatuiset lakiasioiden palvelut yksityishenkilöille, yrityksille ja julkishallinnon toimijoille.

Miten?

Toimintamme rakentuu modernille johtamismallille; yhdessä sopimamme arvot ja toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toimintamme ydin. Hyödynnämme toiminnassa modernit kommunikointimallit ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ollaksemme kilpailukykyinen toimija nyt ja tulevaisuudessa.

Palvelumme

Fenno keskittyy toiminnassaan erityisesti toimeksiantoihin, jotka keskittyvät seuraaville juridiikan osa-alueille:

Useilla fennolaisilla on myös taloudellisten asioiden laaja osaaminen ja ymmärrys. Voit tutustua Fennon toimintaan tarkemmin myös esittelyvideomme välityksellä.

Arvomme

Ratkaisu keskiössä

Olemme helposti lähestyttäviä, inhimillisiä ja ratkaisukeskeisiä. Esitämme näkemyksemme rohkeasti ja ymmärrettävästi. Toimimme proaktiivisesti, reagoimme nopeasti ja olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaistamme ja heidän liiketoiminnastaan. Panostamme innovatiivisuuteen sekä jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen varmistaaksemme sen, että tuotamme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita.

Yhteisöllisyys

Henkilöstömme on Fennon sydän. Meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Panostamme henkilöstömme jaksamiseen ja hyvinvointiin. Inhimillinen ja osallistava tiimi- ja esihenkilötyö ovat toimintamme kulmakiviä. Luotamme toisiimme ja olemme ylpeitä merkityksellisestä työstämme.

Vastuullisuus

Vastuullisuus ohjaa toimintaamme. Toimimme eettisesti ja tunnistamme myös yhteiskuntavastuumme.

Kokemuksia Fennosta

Fennon asiantuntijat palvelevat asiakkaiden tarpeita hyödyntäen moderneja kommunikointivälineitä.