Yritys

Fenno asianajotoimisto

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Aito lisäarvo syntyy kumppanuudesta myös asianajotoiminnassa. Fennon sovinto- ja ratkaisuhakuinen toimintatapa tähtää lopputulokseen, joka säästää aikaasi sekä helpottaa arkeasi.

Fenno yrityksenä

Miksi?

Toimintamme tähtää arkesi helpottumiseen. Uskomme sovinto- ja ratkaisuhakuisen toimintatavan tuottavan parhaan lopputuloksen. Haluamme tuoda palvelumme käyttöösi tavalla, joka helpottaa arkeasi.

Mikä?

Olemme palveleva juridiikan ammattilaisten toimisto. Tarjoamme korkealaatuiset lakiasioiden palvelut yksityishenkilöille, yrityksille ja julkishallinnon toimijoille.

Miten?

Toimintamme rakentuu modernille johtamismallille; yhdessä sopimamme arvot ja toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toimintamme ydin. Hyödynnämme toiminnassa modernit kommunikointimallit ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ollaksemme kilpailukykyinen toimija nyt ja tulevaisuudessa.

Palvelumme

Fenno keskittyy toiminnassaan erityisesti toimeksiantoihin, jotka keskittyvät seuraaville juridiikan osa-alueille:

Useilla fennolaisilla on myös taloudellisten asioiden laaja osaaminen ja ymmärrys. Voit tutustua Fennon toimintaan tarkemmin myös esittelyvideomme välityksellä.

Arvomme

Asiakkaan etu keskiössä

Asiakkaan etu ohjaa toimintaamme. Olemme helposti lähestyttäviä ja reagoimme nopeasti. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaistamme ja panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Fennon monipuolisella ammatillisella osaamisella tuotamme kustannustehokkaita palveluita asiakkaillemme.

Korkealaatuisuus

Tuotamme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita, joilla on todellista lisäarvoa asiakkaillemme. Esitämme asiat selkokielisesti ja ymmärrettävästi niin kirjallisesti kuin suullisesti.

Kunnioitus

Olemme kohteliaita ja suhtaudumme asiakkaiden lisäksi asiallisesti myös vastapuoliin, tuomioistuimiin ja viranomaisiin. Toimimme eettisesti, olemme rehellisiä ja luotettavia.

Henkilöstö on voimavaramme

Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja jatkuvaan ammattitaidon ylläpitoon sekä kehittämiseen. Ihmisten johtaminen ja hyvä esimiestyö ovat Fennon toiminnan kulmakiviä. Kunnioitamme toisiamme ja käsittelemme palautteen avoimesti ja säännöllisesti. Luotamme toisiimme ja olemme ylpeitä toiminnastamme.

Yhteiskuntavastuu

Tunnistamme yhteiskuntavastuumme. Annamme takaisin yhteisölle joka on antanut meille.

Kokemuksia Fennosta

Fennon asiantuntijat palvelevat asiakkaiden tarpeita hyödyntäen moderneja kommunikointivälineitä.