Ville Huttu-Hiltunen

asianajaja
Ville Huttu-Hiltunen palvelee yrityksiä kuin yksityishenkilöitäkin monipuolisesti erilaisissa oikeudenkäyntiasioissa. Tyypillisimpiä toimeksiantoja ovat mm. työoikeuteen, rakentamiseen, vahingonkorvauksiin ja maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät asiat. Rikosasioissa pääpaino on erilaisiin talousrikoksiin tai yritystoimintaan liittyvissä asioissa. Ville työskentelee pääsääntöisesti Fennon Helsingin ja Järvenpään toimipisteissä, mutta osallistuu myös säännöllisesti toimeksiantoihin yhteistyössä Fennon muiden toimipisteiden kanssa. Ville’s main area of focus is advising both business clients and private individuals in a variety of different court proceedings. Ville’s assignments are typically related to matters in the field of labour, construction, tort law and insolvency. He also advises clients in white collar crimes and other business related crimes. Ville is mainly working from the Helsinki office, but he also regularly takes part in assignments in collaboration with Fenno’s other office locations.

Koulutus ja jäsenyydet

  • OTM, Helsingin yliopisto 2015
  • Asianajajaliiton jäsenyys 2021

 

Harrastukset

Laskuvarjohyppääminen