Pekka Pajala

asianajaja
Pekka Pajalalla on laaja kokemus yrityskaupoista ja yhtiöoikeudesta sekä oikeudenkäynneistä. Pekka on hoitanut eri oikeudenaloihin liittyviä oikeudenkäyntejä yrityksille ja yksityishenkilöille. Lisäksi hän hoitaa asiakasyritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhtiö- ja sopimusjuridiikkaan liittyviä toimeksiantoja. Tyypillisiä toimeksiantoja ovat vahingonkorvauksiin, sopimusoikeuteen, rakennusurakoihin, asunto- ja kiinteistökauppaan, irtaimen kauppaan, velkomuksiin ja työoikeuteen liittyvät riita-asiat, joita hoidetaan ensisijaisesti neuvotellen ja tarvittaessa käräjäoikeuksissa sekä välimiesoikeudessa. Pekka oli kantajan asiamiehenä korkeimpaan oikeuteen edenneessä vahingonkorvausjutussa KKO 2016:86. Pekka on ollut yrittäjänä ennen Fennoon tuloa vuodesta 1995 alkaen ja Asianajajaliiton jäsen vuodesta 1999. Ennen asianajoalalle tuloa hän oli pankissa sekä lakimies- että pankinjohtajatehtävissä ja keskisuuren yrityksen talouspäällikkönä. Pekka tunnetaan helposti lähestyttävänä henkilönä ja hänen näkökulmansa asioihin on ratkaisukeskeisyys.