Videolla käsitellään lisä- ja muutostöihin liittyviä käytänteitä ja sopimusmääräyksiä, sekä toimintatapoja. Lisäksi videolla tuodaan esille seuraamuksia sovittujen toimintatapojen ja käytänteiden laiminlyönnin osalta.

Videolta opit näistä aiheista:

  • YSE 1998- lisä- ja muutostyökäytänteet
  • YSE 1998- lisä- ja muutostyökäytänteiden laiminlyönti ja sen seuraamukset