Fenno lakikoulu

Osoitusvelvollisuus

Ei riitä, että henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti, vaan tietosuojaperiaatteiden noudattaminen tulee myös pystyä osoittamaan. Osassa 4 käsitellään osoitusvelvollisuuteen liittyviä rekisterinpitäjän velvoitteita.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.