Fenno lakikoulu

Päätösvalta konkurssimenettelyssä ja pesänhoitaja

Perehdymme videolla velkojan päätösvaltaan konkurssimenettelyssä ja pesänhoitajan rooliin päätöksenteossa. Käymme läpi eri vaiheita, joissa velkoja voi käyttää päätösvaltaansa sekä asioita, joissa hän voi valtuuttaa pesänhoitajan tekemään päätöksiä puolestaan. Esillä ovat myös pesänhoitajan valintaan liittyvät asiat: miten pesänhoitaja valitaan tehtävään ja millaisia velvollisuuksia pesänhoitajalla on konkurssimenettelyssä.

Videolta opit näistä aiheista:

  • Velkojan päätösvalta
  • Pesänhoitajan valinta
  • Pesänhoitajan rooli

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.