Fenno lakikoulu

Perunkirjoitusta edeltävät toimet kuolinpesässä

Videosarjamme toisessa osassa käydään läpi tarkemmin, millaisiin rajoitettuihin oikeustoimiin kuolinpesän oikeudenomistajat voivat ryhtyä ennen perunkirjoitustilaisuuden järjestämistä ja allekirjoitettua perukirjaa ja millä edellytyksin. Videolla käydään tarkemmin läpi kuolinpesän pankkiasioiden hoitoa, vakuutuspalveluiden hoitoa, kuolinpesän omaisuuden myyntiin liittyviä tekijöitä sekä kuolinpesän osakkaan vastuuta tilanteissa, missä joku osakkaista toimisi yli toimivaltuuksiensa.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.