Fenno lakikoulu

Riskien tunnistaminen

Rekisterinpitäjän on arvioitava henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä aina, ennen kuin se ryhtyy käsittelemään henkilötietoja. Osassa 6 käsitellään vaikutustenarviointia, joka on yksi työkalu riskien arviointiin.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.