Fenno lakikoulu

Sopimuksen peruskäsitteitä

Tässä osiossa käydään läpi peruslähtökohtia Suomessa noudatettavaan sopimusoikeuteen sekä käsitellään sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden periaatteita. On tärkeä ymmärtää mitä periaatteita Suomen sopimusoikeudessa noudatetaan, ennen kuin syvennytään yksityiskohtiin.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.