Fenno lakikoulu

Sopimuksien jatkuminen saneerausmenettelyssä

Perehdymme videolla sopimuksien jatkumiseen yrityssaneerausmenettelyssä. Lähtökohtana yrityssaneerauksessa on sopimusten jatkuvuuden periaate. Yrityssaneerausmenettelyllä ei siis ole välitöntä vaikutusta velallisyrityksen solmimiin sopimuksiin, joskin saneerauskäytännössä esimerkiksi yrityssaneerauksessa olevan yrityksen maksuehtojen muuttaminen on tavanomaista. Yrityssaneerauslaki mahdollistaa kuitenkin tiettyjä velallisyritykselle edullisia poikkeuksia sopimusten jatkuvuuden periaatteeseen. Perehdymme videolla näihin yrityssaneerauslain mukaisiin poikkeuksiin vuokra-, leasing- ja työsopimusten osalta.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.