Fenno lakikoulu

Vakuudet ja niiden merkitys yrityssaneerauksessa

Tässä koulutuksessa käsitellään yritystoiminnassa annettujen vakuuksien merkitystä yrityssaneerausmenettelyssä. Koulutuksessa käydään lävitse eri vakuusmuodot sekä niiden vaikutus velkojan asemaan ja saneerausmenettelyn yhteydessä tehtävään velkajärjestelyyn. Lisäksi perehdytään vakuuden arvon määrittämiseen yrityssaneerauskontekstissa. Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää vakuuden vaikutus saneerausvelkojan asemaan sekä vakuuden arvon määrittämiseen.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.