Fenno lakikoulu

Valmistautuminen perunkirjoitukseen

Tällä videolla käydään läpi perunkirjoitukseen valmistautumista ja hahmotetaan enemmän sitä, miksi perunkirjoitus ylipäänsä tulee toimittaa, milloin ja missä ajassa se tulee toimittaa sekä millainen perunkirjoitus on tilaisuutena. Videolla käydään läpi myös sitä, mitä asiakirjoja perukirjan laadintaan vaaditaan ja mitä tietoja perukirjaan kirjataan vainajasta sekä vainajan oikeudenomistajista. Videolla käsitellään myös sukuselvityksien ja virkatodistusten merkitystä osana perunkirjoitusta.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.