Fenno lakikoulu

Yleisten ehtojen tulkintaa koskevia oppeja

Osiossa käsitellään yleisten ehtojen tulkintaoppeja niiltä osin, kuin asiaan ei ole suoraa lainsäädäntöä.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.