Fenno lakikoulu

Juridiikkaa kiinteistönvälittäjille

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjien toimintaan, sekä asunto ja kiinteistökauppaan liittyviä vastuukysymyksiä.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee oikeudelliset taustaraamit kiinteistönvälittäjien toimintaan liittyen sekä tuntee tavanomaisten kiinteistönvälittäjien toimintaan liittyvien oikeudellisten kysymysten ratkaisumalleja, joilla riitaisuuksia ja riskejä voidaan välttää.

Koulutuksessa kuvataan oikeudellisia kysymyksiä käytännönläheisesti myös oikeustapauksien kautta sekä annetaan tulkinta- ja toimintaohjeita tavanomaisiin kiinteistönvälittäjien toiminnassa eteen tuleviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Koulutuksessa tuodaan esille myös tapoja, joilla kiinteistönvälittäjät voivat välttää vastuukysymyksiä toiminnassaan.
Koulutus sopii kaikille kiinteistönvälitysalalla toimiville tai tästä kiinnostuneille.

 

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Kiinteistönvälittäjän tehtävät ja vastuut

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjän tehtäviä ja vastuita sekä toimeksiantajaan, että toimeksiantajan vastapuoleen liittyen. Koulutuksessa paneudutaan myös siihen miten vastuukysymyksiä ja vastuun realisoitumista voitaisiin välttää.

Kiinteistönvälittäjän palvelun virhe ja sen seuraamukset

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjän palvelussa mahdollisesti olevia virheitä ja niiden seuraamuksia.

Kiinteistönvälittäjän selonotto- ja tiedoksiantovelvollisuus

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjän selonotto- ja tiedoksiantovelvollisuuden sisältöä ja laajuutta.

Kiinteistökaupan vastuuperusteet

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistökauppaan liittyviä vastuuperusteita ja niiden sisältöä.

Uuden asunnon kaupan vastuuperusteet

Koulutuksessa käydään läpi uuden asunnon kauppaan liittyviä vastuuperusteita ja niiden sisältöä.

Käytetyn asunnon kaupan vastuuperusteet

Koulutuksessa käydään läpi käytetyn asunnon kauppaan liittyviä vastuuperusteita ja niiden sisältöä.

Hyvä kiinteistönvälitystapa

Koulutuksessa käydään läpi hyvän kiinteistövälitystavan sisältöä ja merkitystä toimeksiannon hoitamisessa.

Kiinteistönvälittäjän vastuu isännöitsijäntodistukseen liittyen

Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijäntodistuksen sisältöä ja merkitystä isännöitsijän vastuun kannalta.

Vastaava hoitaja, tehtävät ja vastuut

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistövälitysliikkeen vastaavan hoitajan tehtäviä ja vastuukysymyksiä.

Kiinteistönvälitysliike oikeudenkäynnin osapuolena

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälitysliikkeen roolia ja toimintaa mahdollisen oikeudenkäynnin osapuolena, sekä toimintatapoja reklamaatiotilanteisiin liittyen.

Loppusanat ja yhteenveto

Videolla kuvataan Juridiikkaan kiinteistövälittäjille- koulutuskokonaisuuden johtopäätökset ja sisältö.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.