Fenno lakikoulu

Jatkuvuussuunnittelu

Tässä Lakikoulun osiossa käymme läpi mm. avioehtoa, edunvalvontaa ja testamenttiä koskevia aiheita.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Testamentti

Videon keskeiset teemat ovat testamentin muotovaatimukset ja testamentin monipuoliset käyttövaihtoehdot yrityksen toiminnan jatkuvuuden edistäjänä.

Avioehto

Videon keskeiset teemat ovat aviovarallisuuden ositus avioerotilanteessa ja avioehdon käyttäminen yrityksen jatkuvuuden helpottamisessa.

Edunvalvontavaltuutus

Videon keskeiset teemat ovat edunvalvontavaltakirjan keskeiset termit ja ominaisuudet sekä sen käyttö helpottamassa yrityksen jatkuvuuden suunnittelua.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.