Fenno lakikoulu

Osakassopimus

Tässä Lakikoulun osiossa kerrotaan mikä osakassopimus on ja miksi sellainen kannattaa laatia.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Yleistä osakassopimuksesta

Tässä osioissa kerrotaan mikä osakassopimus on ja miksi sellainen kannattaa laatia.

Osakassopimuksen dynamiikka

Osiossa käsitellään erilaisiin tilanteisiin soveltuvia osakassopimuksia ja sitä mitkä asiat vaikuttavat sopimuksen sisältöön.

Eri tarkastusnäkökulmia

Osiossa käsitellään osakassopimuksen sisältöön vaikuttavia seikkoja enemmistöomistajan, vähemmistöomistajan sekä sijoittajan näkökulmasta.

Sopimuksen osapuolet, omistus, rahoitus

Osiot 4-7 käsittelevät niitä ehtoja, joita osakassopimus tyypillisesti sisältää.

Päätöksenteko, hallinto, osingonjako

Osiot 4-7 käsittelevät niitä ehtoja, joita osakassopimus tyypillisesti sisältää.

Immateriaalioikeudet, osakkeiden luovutusta koskevat ehdot, osakkaiden työskentelyvelvollisuus

Kilpailukielto, salassapito, korvausvelvollisuus ja riitojen ratkaisu

Osiot 4-7 käsittelevät niitä ehtoja, joita osakassopimus tyypillisesti sisältää.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.