Fenno lakikoulu

Sopimusoikeus

Tässä Lakikoulun osiossa pyritään antamaan yleiskuvaus suomen sopimusoikeudesta minkä lisäksi annetaan mm. eväitä siihen, miten sopimuksia tulkitaan epäselvissä tilanteissa.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Kilpailukielto, salassapito, korvausvelvollisuus ja riitojen ratkaisu

Osiot 4-7 käsittelevät niitä ehtoja, joita osakassopimus tyypillisesti sisältää.

Immateriaalioikeudet, osakkeiden luovutusta koskevat ehdot, osakkaiden työskentelyvelvollisuus

Päätöksenteko, hallinto, osingonjako

Osiot 4-7 käsittelevät niitä ehtoja, joita osakassopimus tyypillisesti sisältää.

Sopimuksen osapuolet, omistus, rahoitus

Osiot 4-7 käsittelevät niitä ehtoja, joita osakassopimus tyypillisesti sisältää.

Eri tarkastusnäkökulmia

Osiossa käsitellään osakassopimuksen sisältöön vaikuttavia seikkoja enemmistöomistajan, vähemmistöomistajan sekä sijoittajan näkökulmasta.

Osakassopimuksen dynamiikka

Osiossa käsitellään erilaisiin tilanteisiin soveltuvia osakassopimuksia ja sitä mitkä asiat vaikuttavat sopimuksen sisältöön.

Yleistä osakassopimuksesta

Tässä osioissa kerrotaan mikä osakassopimus on ja miksi sellainen kannattaa laatia.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.