Perhe- ja perintöoikeus

Palvelut perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa

Me Asianajotoimisto Fennossa tarjoamme laajan asiantuntemuksemme käyttöösi kaikissa perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä asioissasi. Huomioimme tilanteesi kokonaisvaltaisesti ja etsimme parhaat toimintatavat kaikissa juridisissa kysymyksissäsi.

Käänny luottamuksella puoleemme niin tarjoamme sinulle parhaan avun asiassasi!

Avustamme vakiintuneesti osapuolia kuolinpesiin ja avioeroihin liittyvissä riitaisuuksissa. Toimistomme asiantuntijat toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina kuolinpesissä ja pesänjakajina avio- sekä avoliiton päättymistä koskevissa tilanteissa.

Lisäksi perhe- ja perintöoikeuden asiantuntijamme laativat avioehtoja, testamentteja ja edunvalvontavaltuutuksia ja hoitavat perunkirjoituksiin liittyviä toimeksiantoja.

 

Perinnönjako

Meiltä saa myös apua, kun halutaan jakaa kuolinpesässä oleva varallisuus eli suorittaa perinnönjako. Riidattomissa tilanteissa toimimme sopimuksen laatijana ja riitaisemmissa tapauksissa voimme avustaa osakkaita perinnönjaossa tai toimia käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

Avio- ja avoero

Avustamme asiakkaitamme myös sekä avio- että avoeroon liittyvissä kysymyksissä. Kuten perinnönjaoissa, myös erotilanteissa voimme toimia joko sopimuksen laatijana tai toisen osapuolen avustajana. Toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana myös omaisuuden osituksissa ja erotteluissa.

Edunvalvontavaltuutukseen ja testamentin laatiminen

Laadimme asiakkaillemme erilaisia perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja. Niistä yleisimpiin kuuluvat edunvalvontavaltuutus ja testamentti. Edunvalvontavaltuutuksessa määrätään, kuka asioistamme huolehtii, mikäli itse emme enää kykenisi asioitamme hoitamaan. Testamentissa sen sijaan määrätään siitä, kuka, ketkä tai mitkä tahot saavat omaisuutemme kuolemamme jälkeen.

Perunkirjoitus

Autamme myös perukirjan laatimisessa sekä perunkirjoituksen toimittamisessa. Kun joku läheinen menehtyy, täytyy vainajan varallisuudesta laatia perukirja kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Asioiden hoitaminen menetyksen hetkellä on raskasta, ja tämän vuoksi me avustamme perukirjan laatimisen lisäksi myös sitä varten tarvittavan materiaalin hankkimisessa.

Toiminta pesänselvittäjänä- ja jakajana

Toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana kuolinpesissä sekä pesänjakajana avio- ja avoerotilanteissa. Pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimimisen lisäksi toimimme myös avustajana pesänjakajan toimittamissa perinnönjako- sekä omaisuuden ositus- ja erottelutoimituksissa.

Käräjäoikeus voi määrätä kuolinpesään pesänselvittäjän, mikäli kuolinpesän osakkaat eivät kykene yhdessä sopimaan kuolinpesän hallinnosta. Pesänselvittäjän tehtävänä on ottaa kuolinpesän omaisuus haltuunsa ja saattaa kuolinpesä jakokuntoon, kuten esimerkiksi huolehtia kuolinpesän velkojen maksamisesta tai että velkojen maksamiseen tarvittavat varat on pantu erityiseen hoitoon. Perinnönjako voidaan tehdä vasta sitten, kun pesä on selvitetty ja se on saatu jakokuntoon.

Käräjäoikeus voi määrätä pesänjakajan, mikäli kuolinpesän osakkaat eivät pääse sopimukseen perinnönjaosta taikka mikäli avio- tai avoeron osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen omaisuuden osituksesta tai erottelusta. Pesänjakajan tehtävänä on puolueettomasti ratkaista osakkaiden väliset jakoon liittyvät erimielisyydet ja toimittaa perinnönjako taikka omaisuuden ositus tai erottelu määräämällä osakkaille tulevat jako-osuudet. Pesänjakaja voi ennen perinnönjakoa huolehtia tarvittaessa myös jäämistöosituksen tai -erottelun toimittamisesta.

Käräjäoikeus voi määrätä saman henkilön toimimaan pesänselvittäjänä ja -jakajana.

 

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Edellinen
Seuraava

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Edellinen
Seuraava