Perhe- ja perintöoikeus

PERHE- JA PERINTÖOIKEUTEEN liittyvät kysymykset koskettavat meitä jokaista jossain vaiheessa elämää.

Me Fennolla haluamme auttaa sinua elämäsi isoimpien kysymysten äärellä. Meiltä saat asiantuntevaa apua kaikissa perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä asioissa.​

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Asianajotoimisto Fennolla on vahva osaaminen perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus avioliitto-oikeuteen sekä muuhun perhejuridiikkaan ja perintöoikeuteen liittyvien toimeksiantojen hoidossa.

Me autamme sinua helposti lähestyttävällä tyylillämme, kun tarvitset neuvoa perhe- ja perintöoikeuteen liittyvissä asioissa. Laadimme perheoikeudellisia asiakirjoja, kuten avioehtoja, edunvalvontavaltuutuksia sekä testamentteja. Hoidamme lisäksi mm. perunkirjoituksia, perinnönjakoja sekä omaisuuden osituksia ja erotteluja avio- ja avoliittojen päättyessä. Avustamme myös riitaisissa perheoikeudellisissa asioissa sekä toimimme mm. pesänjakajina osituksissa, omaisuuden erotteluissa ja perinnönjaoissa.

TESTAMENTIN JA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSEN LAATIMINEN

Laadimme asiakkaillemme erilaisia perheoikeuteen liittyviä asiakirjoja. Niistä yleisimpiin kuuluvat testamentti ja edunvalvontavaltuutus. Testamentissa määrätään siitä, kuka, ketkä tai mitkä tahot saavat omaisuutemme kuolemamme jälkeen. Edunvalvontavaltuutuksessa sen sijaan määrätään, kuka asioistamme huolehtii eläessämme, mikäli itse emme enää kykenisi asioitamme hoitamaan.

AVIO- JA AVOERO

Avustamme asiakkaitamme myös sekä avio- että avoeroon liittyvissä kysymyksissä. Erotilanteissa voimme toimia joko sopimuksen laatijana tai toisen osapuolen avustajana. Toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana myös omaisuuden osituksissa ja erotteluissa.

PERUNKIRJOITUS

Autamme perukirjan laatimisessa sekä perunkirjoituksen toimittamisessa. Kun joku läheinen menehtyy, täytyy vainajan varallisuudesta laatia perukirja kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Asioiden hoitaminen menetyksen hetkellä on raskasta, ja tämän vuoksi me avustamme perukirjan laatimisen lisäksi myös sitä varten tarvittavan materiaalin hankkimisessa.

PERINNÖNJAKO

Meiltä saa apua, kun halutaan jakaa kuolinpesässä oleva varallisuus eli suorittaa perinnönjako. Riidattomissa tilanteissa laadimme perinnönjakosopimuksen. Riitaisessa tapauksessa voimme avustaa osakkaita perinnönjaossa tai toimia käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.

YMMÄRRETTÄVÄÄ LAKINEUVONTAA

Lakikoulu on käyttäjille täysin maksuton. Lakikoulun videoiden kautta asiantuntijamme ovat lähellä Sinua, riippumatta paikasta tai kellonajasta.

Perhe- ja perintöoikeuden asiantuntijat

etunimi.sukunimi@fennolaw.fi

Tommi Kamppila

asianajaja, kaupanvahvistaja

Tommi Kamppila palvelee asiakkaitamme pääasiassa perhe-, jäämistö- ja varallisuusoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Mirja Kattilakoski

asianajaja, varatuomari

Mirja Kattilakoskella on vuosien kokemus ympäristöoikeuteen liittyvien asioiden hoitamisesta. Kattilakoskella on laaja osaaminen erityisesti ympäristölupa-asioihin ja lupapäätöksiä koskeviin hallinto-oikeudellisiin valituksiin liittyen.

Marja Paju

juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Marja Paju avustaa asiakkaitamme pääasiassa perhe- perintö- ja varallisuusoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa.

Laura Saloranta (opintovapaalla)

juristi, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Laura on perhe- ja perintöoikeuteen erikoistunut juristi. Laura tekee perheoikeudellisten asiakirjojen lisäksi myös perheoikeuteen liittyviä perintösuunnittelu- ja verokonsultaatioita.

Sanna Sarjanen

asianajaja, kaupanvahvistaja

Sanna Sarjanen palvelee asiakkaitamme erityisesti perhe-, perintö- ja varallisuusoikeuteen liittyvissä toimeksiannoissa pääasiassa Fennon Turun toimipisteellä.

Selina Sinisalo

juristi

Selina Sinisalo palvelee asiakkaitamme pääasiassa perhe-, jäämistö- ja varallisuusoikeuteen sekä riidanratkaisuun liittyvissä toimeksiannoissa.