Hankintameno-olettamasta

Hankintameno-olettama koskee luonnollisen henkilön omaisuuden luovutusvoiton verotusta. Osakeyhtiö ei voi hyödyntää hankintameno-olettamaa.

Luonnollinen henkilö maksaa voimassa olevan tuloverolain mukaan luovutusvoittoveroa 30 % 30.000 euroon saakka ja 34 % 30.000 euroa ylittävältä osin. Verotettavaa luovutusvoittoa syntyy, kun omaisuuden hankintameno alittaa omaisuuden luovutushinnan.

Hankintameno-olettama on 20 % omaisuuden luovutushinnasta, mikäli omaisuus on omistettu alle 10 vuotta, ja 40 %, mikäli omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Mikäli omaisuuden todelliset hankintamenot ovat yhteen laskettuna vähemmän kuin hankintameno-olettama, voi henkilöomistaja käyttää luovutusvoittoverotuksen laskennassa hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamaa käytettäessä ei mitään kuluja saa hankintameno-olettaman lisäksi lisätä vähennettäväksi veronalaisesta tulosta. Kyse on siis kaavamaisesta leikkurista.

Kun luonnollisella henkilöllä on vaikeuksia selvittää omaisuuden hankintamenoa, voi hän aina hyödyntää hankintameno-olettamaa luovutusvoittoverotuksessaan. Erityisesti vähintään 10 vuotta omistetun omaisuuden verorasitus on hankintameno-olettaman avulla mahdollista painaa hyvinkin alas, ja lopullinen verorasitus on vain noin 18 % – 20 %.

 

Alla muutama esimerkki, jotka havainnollistavat hankintameno-olettaman käyttöä.

Esimerkki 1. Kiinteistön myynti

X on ostanut muun kuin vakituisena asuntonaan käytettävän kiinteistön Espoosta 90-luvun alkupuolella. X:llä ei ole kaikkia kustannustositteita tallella, ja joka tapauksessa kiinteistön hankintameno on euroissa enintään 85.000 euroa.

X myy kiinteistön lokakuussa 2021 yhteensä 450.000 eurolla.

Todellista hankintamenoa käytettäessä muodostuu verotettavan luovutusvoiton määräksi 365.000 euroa. Luovutusvoittoveron määrä on 122.900 euroa ja verorasitus noin 27,31 % koko luovutuksesta.
X on omistanut kiinteistön yli 10 vuotta, ja hankintameno-olettama (40 %) 450.000 eurosta on 180.000 euroa. Verotettavan luovutusvoiton määrä on 270.000 euroa. Luovutusvoittoveron määrä on tällöin 90.600 euroa ja verorasitus noin 20,13 % koko luovutuksesta.

 

Esimerkki 2. Omien osakkeiden hankinta

Yhtiö Y hankkii osakas X:n kaikki osakkeet, eikä omien osakkeiden hankintaa katsota peitellyksi osingoksi.

Osakkeiden luovutushinta on yhteensä 200.000 euroa.

Osakas X voi vähentää luovutushinnasta ostohinnan + kulut (tai perintö- tai lahjaverotuksessa vahvistettu arvo). Osakkaan ostohinta ja kulut ovat yhteensä 50.000 euroa. Luovutusvoiton määrä on 150.000 euroa. Veron määrä on 49.800 euroa ja verorasitus noin 24,9% koko luovutuksesta.

X on omistanut osakkeet yli 10 vuotta, ja hankintameno-olettama (40%) 200.000 eurosta on 80.000 euroa. Luovutusvoiton määrä on 120.000 euroa. Veron määrä on 39.600 euroa ja verorasitus noin 19,8% koko luovutuksesta.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jussi Saviharju

Jussi Saviharju

Aiheeseen liittyviä artikkeleita