Tuukka Haaranen

asianajaja, osakas
Tuukka Haarasella on laajaa kokemusta eri oikeudenaloihin liittyvistä riidanratkaisuista ja konsultoinnista. Haarasen erityisosaamista ovat rakentamiseen, asuntoyhtiöjuridiikkaan ja vuokrasopimuksiin liittyvät toimeksiannot. Haaranen toimii Fennon Asumisen- ja rakentamisen ryhmän vetäjänä. Hän hoitaa säännöllisesti laajoja rakentamista ja asuntoyhtiöjuridiikkaa koskevia riita-asioita sekä toimii julkisten toimijoiden, asuntoyhtiöiden ja rakennusliikkeiden avustajana. Lisäksi Haaranen konsultoi asuntoyhtiöitä ja rakennusliikkeitä kiinteistökehitykseen ja rakennushankkeisiin liittyvissä toimeksiannoissa. Haaranen on osallistunut urallaan lukuisiin urakkasopimuksia koskeviin neuvotteluihin, tarkastuksiin ja riitoihin. Lisäksi Haaranen konsultoi säännöllisesti asuntoyhtiöiden johtoa yhtiöiden toimintaan ja hallintoon liittyvissä kysymyksissä ja avustaa perustajaurakoitsijoita ja -rakennuttajia kaupanvastuisiin ja perustajaurakointiin liittyvissä riitaisuuksissa. Haaranen osallistuu insolvenssiprosesseihin rakennusurakoihin liittyvien kysymysten hoidossa, sekä avustaa velkojia rakennusliikkeiden insolvenssitilanteissa. Haaranen kouluttaa säännöllisesti asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä aihepiireistä. Fennon Lakikoulusta löytyy Haarasen luentoja mm. YSE98- sopimusehtojen ja isännöitsijöiden, sekä asuntoyhtiöiden johdon juridiikan osalta. Haaranen hoitaa erityisosaamisensa lisäksi säännöllisesti mm. yhtiö-, työ-, perhe- ja jäämistöoikeuteen sekä vahingonkorvausoikeuteen liittyviä toimeksiantoja ja riitaisuuksia. Ennen asianajoalalle siirtymistä hän on työskennellyt isännöintitehtävissä.