Janne Kallioinen

asianajaja, osakas
Janne Kallioisella on laaja kokemus oikeudenkäynneistä ja vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta, yritysten maksukyvyttömyysmenettelyistä sekä yritysjuridiikasta. Kallioinen on hoitanut eri oikeudenaloihin liittyviä oikeudenkäyntejä yrityksille, yksityishenkilöille ja julkisyhteisöille koko asianajouransa ajan. Tyypillisimpiä toimeksiantoja ovat vahingonkorvauksiin, sopimusoikeuteen, maksukyvyttömyysmenettelyihin, yhtiöoikeuteen, rakennusurakoihin, asunto- ja kiinteistökauppaan, irtaimen kauppaan, velkomuksiin ja työoikeuteen liittyvät riita-asiat. Rikosasioissa pääpaino on ollut asianomistajan, eli vahinkoa kärsineen osapuolen oikeuksien valvomisessa. Riidanratkaisun lisäksi Kallioinen konsultoi vakiintuneesti asiakasyrityksiä yritys- ja sopimusjuridiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja laatii tarvittavia asiakirjoja. Keskeisimpiin osaamisalueisiin kuuluvat lisäksi yritysten maksukyvyttömyysmenettelyt. Kallioinen on toiminut konkurssipesän pesänhoitajana tai yrityssaneerausmenettelyn selvittäjänä lukuisissa eri alojen konkursseissa ja yrityssaneerauksissa. Asianajoalalle hän siirtyi vuonna 2011 työskenneltyään sitä ennen vuosia rahoitusyhtiön perintä- ja lakimiestehtävissä mm. konkurssien ja yrityssaneerausten sekä yritys-, rahoitus-, vakuus- ja sopimusjuridiikan alalla. Kallioista asiakkaat usein kiittävät huolellisesta perehtymisestä asiaansa, vahvasta asiaosaamisesta ja helposta lähestyttävyydestä.