Fenno lakikoulu

Juridiikkaa isännöitsijöille

Tässä Lakikoulun osiossa perehdymme asumisen ja rakentamisen juridiikkaan liittyviin aihepiireihin.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Isännöitsijän tehtävät ja vastuut

Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijän tehtäviä ja vastuita, sekä niiden juridista taustaa.

Isännöitsijän todistus

Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijäntodistuksen sisältövaatimuksia ja juridista taustakehystä. Lisäksi koulutuksessa kuvataan vastuuta isännöitsijäntodistuksesta oikeuskäytännön perusteella.

Kunnossapitovastuu asuntoyhtiössä

Koulutuksessa käydään läpi kunnossapitovastuun jakautumista asuntoyhtiössä, sekä tähän liittyviä tyyppitapauksia. Asiaa käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten kautta.

Asuntoyhtiö urakkasopimuksen osapuolena

Koulutuksessa käydään läpi asuntoyhtiön ja sen johdon tehtäviä ja vastuista urakkasopimusosapuolena. Toimintavelvoitteita ja toimintatapaohjeita on kuvattu koko urakkasopimuksen elinkaaren ajalta.

Reklamaatiot urakkasopimuksiin liittyen

Koulutuksessa käydään läpi reklamaatioiden laadintaan liittyviä toimintatapaohjeita. Asiaa käsitellään sekä takuuaikaisten, että takuuajan jälkeisten vastuukysymysten osalta.

Isännöitsijän tehtävät urakkasuoritteeseen liittyen

Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijän tehtäviä urakkasuoritteeseen liittyen. Koulutuksessa kuvataan isännöitsijän tehtäviä ja vastuuasemaa niihin liittyen. Asiaa kuvataan oikeuskäytäntöesimerkein.

Asuntoyhtiö ja maksukyvytön urakoitsija

Koulutuksessa kuvataan asuntoyhtiön tehtäviä ja vastuita tilanteessa, jossa asuntoyhtiön urakkasopimuskumppanina toimiva urakoitsija hakeutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Isännöintialaa koskeva kartelliepäily

Koulutuksessa käydään läpi lyhyesti isännöintialaa koskevaa kartelliepäilyä ja annetaan siihen liittyviä toimintatapaohjeita.

Loppusanat ja yhteenveto

Videolla kuvataan Juridiikkaa isännöitsijöille- koulutuskokonaisuuden johtopäätökset ja sisältö.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.