Fenno lakikoulu

Juridiikkaa urakoitsijoille

Koulutuksessa käydään läpi urakoitsijan tehtäviä ja vastuita sekä niiden juridista taustaa.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Urakkasopimukset ja YSE 1998-ehtojen soveltuvuus

Videossa käydään läpi koulutuskokonaisuuden sisältö. Lisäksi videossa käsitellään tilanteita, joissa YSE1998- ehtoja sovelletaan ja joihin YSE 1998- ehdot soveltuvat.

Urakkasopimuksen allekirjoitusta edeltävät vaiheet

Videolla käsitellään urakkasopimuksen allekirjoitus- ja laatimisprosessia, sekä allekirjoitusta edeltäviä vaiheita ja niiden merkitystä urakkasopimukseen liittyen.

Toiminta urakkasuoritteen aikana, juridiset asiat ja näyttö

Videossa käsitellään Osapuolten toimintaa urakkasuoritteen aikana ja toiminnassa huomioitavia asioita, kuten valvonnan, reklamaatioiden ja pöytäkirjojen merkitystä myöhempien näyttäkysymysten aikana.

Tilaajan velvollisuudet ja niiden laiminlyönti

Videolla käsitellään tilaajan velvollisuuksia YSE 1998- urakkasopimuksiin liittyen, sekä tilaajan velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamuksia.

Lisä- ja muutostyöt

Videolla käsitellään lisä- ja muutostöihin liittyviä käytänteitä ja sopimusmääräyksiä, sekä toimintatapoja.

Aikataulutusta koskevat riitaisuudet

Videolla käsitellään urakka-aikataulua koskevia riitaisuuksia ja niiden syntymiseen johtavia syitä. Lisäksi videolla käsitellään viivästysseuraamuksia ja niihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Urakkasopimuksen vastaanottotarkastus ja taloudellinen loppuselvitystilaisuus sekä riidanratkaisu

Videolla käsitellään toimintatapoja urakkasopimuksen vastaanottotarkastukseen, sekä taloudelliseen loppuselvitystilaisuuteen liittyen.

Sopimuksen takuuaika ja takuuajan jälkeinen vastuu

Tässä osassa käymme läpi takuuajan merkitystä ja takuuajan jälkeisen vastuun perusteita sekä niihin liittyviä menettelytapoja ja määräyksiä.

Urakoitsijan maksukyvyttömyys

Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

Loppusanat ja yhteenveto

Videolla kootaan kasaan koulutuskokonaisuuden sisältöä ja käsitellään toimintatapoja, joita välttämällä ja joihin huomiota kiinnittämällä urakkariitoja voidaan välttää tai toisaalta joita noudattamalla urakkariitojen osalta päästään parempaan lopputulokseen.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.