Onko yrityskaupalla ja yrityksen kehittämisellä jotain yhteistä talokaupan ja remontoinnin kanssa?

Suomessa tehdään vuosittain noin 2500-3000 yrityskauppaa tai omistusvaihdosjärjestelyä. Kun yrityskanta jakautuu siten, että suuryrityksiä (yli 250 henkilöä työllistäviä) on noin 550, pieniä ja keskisuuria yrityksiä noin 18.000 ja mikroyrityksiä (alle 10 henkilöä työllistäviä) noin 280.000, on kappalemääräinen yrityskauppojen lukumäärä luonnollisesti suurin pk- ja mikroyritysten joukossa.

Jokainen yrityskauppa on yksilöllinen ja varsin usein sekä luopuvalle että jatkavalle yrittäjälle ainutkertainen. Kokemuksemme mukaan ostajalla on usein visio siitä, miten hän haluaa yritystä omistusvaihdoksen jälkeen kehittää. Tilanne on siis hyvin samankaltainen kuin uutta kotia hankittaessa; yleensä koti halutaan hankinnan jälkeen remontoida omia yksilöllisiä mieltymyksiä vastaavaksi ja usein pitkäaikaisia tarpeita silmällä pitäen.

Yrityskaupat pitävät yllä talouden jatkuvaa dynamiikkaa ja yritysten uudistumista. Tämä on elintärkeää yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaikki ymmärrämme millaisia kehittymistarpeita kehittyvä teknologia, digitalisaatio, perinteisten toimialarajojen hämärtyminen, globalisaatio, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja ilmastonmuutos yrityksille luovat. Kovaa pitää jaksaa juosta ja ymmärtää liiketoimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, jotta yrityksen elinvoimaisuus pitkällä aikavälillä säilyy ja kehittyy.

Kun talo saatetaan usein kerralla uuden omistajan tarpeita vastaavaksi, on yrityksen kehittäminen puolestaan pitkäjänteisempi prosessi; halutaan muuttua, mutta jatkuvuus turvaten. Liian äkillinen muutos voisi heijastua negatiivisesti kassavirtaan.

 

Yhteispelillä menestykseen

Onnistuneen yrityskaupan läpivienti ja yrityksen menestyksekäs kehittäminen ovat yhteispeliä ja kumppanuuksien rakentamista.

Yleisesti on selvää, että mitä paremmin yrityskaupan yhteydessä osapuolet pystyvät tekemään yhteistyötä ja tukemaan toistensa tavoitteita, sitä paremmin myös kauppa kokonaisuudessaan onnistuu.

 

Asiantuntijasta kumppaniksi

Yritykselle on alusta alkaen tärkeää löytää hyvät kumppanit, jotka tukevat yritystä sen eri vaiheissa riittävillä tavoilla. Näitä kumppaneita ovat mm. kirjanpitäjän, rahoittajan, tilintarkastajan ja IT-tuen lisäksi myös me juristit. Mitä paremmin ja mitä pidemmältä ajalta tunnemme yrityksen toiminnan, arvot sekä taustat, sitä paremmin pystymme toimimaan myös yrityksen aitona kumppanina tukien asiakkaitamme menestymään. Myös yrityskauppatilanteissa on helpompi toimia, mikäli tunnemme asiakasyrityksemme hyvin.

Esimerkiksi hyvät sopimukset, tarkkaan mietitty yhtiörakenne ja rahoitusrakenne muodostavat hyvän kivijalan yrityksen liiketoimintojen jatkokehittämiselle. Näiden rakentaminen juridiikassa ei synny kuin rakennuksilla, vaan tämä voi ottaa vuosia, kunnes kaikki sopimukset ja rakenteet on saatu muokattua niin, että ne tukevat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Vaikka työ saattaa ottaa aikansa niin yhtäläisyyttä talokauppaan kuitenkin syntyy; hyvän perustuksen ja rakenteet omaavan talon jatkoremontointi on paljon mukavampaa – pystyt keskittymään olennaiseen ja omiin vahvuuksiisi.

Olethan yhteydessä, jos sinulla heräsi ajatuksia liittyen yrityskaupan juridiikkaan tai muihin yrityksenne juridisiin kysymyksiin – vastaamme niihin erittäin mielellämme!

Toivon kaikkien fennolaisten puolesta oikein menestyksellistä ja onnellista alkanutta vuotta 2019!!

p.s.

Kohti Yrityskauppaa -kasvupolku

Toivottavasti tapaamme myös Kohti Yrityskauppa -kasvupoluilla Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa.  https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/kohti-yrityskauppaa-kasvupolku

 

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Markus Laakkonen

Markus Laakkonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita