Sähköauton lataaminen asunto-osakeyhtiössä

Sähköautot ovat tulleet jäädäkseen ja niiden määrä lisääntyy koko ajan. Sähköauton lataamiseen liittyvät seikat on hyvä tiedostaa ennakolta, vaikka asia ei vielä olisi ajankohtainen omassa taloyhtiössä.

Esimerkiksi pelkästään yhdenvertaisuusperiaatteen täyttymiseksi, kun asia tulee esille ensimmäisen kerran taloyhtiössä, hallituksen kannattaa kysellä osakkeenomistajilta halukkuutta latauspisteiden asentamiseen ja tarjota siihen mahdollisuutta omakustanteisesti.

 

Lataaminen lämpötolpan kautta voi aiheuttaa ongelmia

Lämpötolppaa ei ole suunniteltu sähköautojen lataukseen, minkä vuoksi sen kautta tapahtuva lataaminen ei ole suositeltavaa. Lataus lisää sähkönkulutusta ja riippuen taloyhtiön sähköjärjestelmästä, lataaminen saattaa vaikuttaa myös muihin sähkönjakelupisteisiin. Sähköauto vaatii myös pidemmän latausajan kuin aikarajoittimen sallima kaksi tuntia. Riski pistorasian kuumenemisesta tai tulipalosta ovat olemassa ja lataaja ottaa tietoisen riskin toimiessaan omin päin. Sähköauton lataaminen taloyhtiössä edellyttää vähintäänkin taloyhtiön lupaa, mutta jo pelkästään osakkeenomistajien erimielisyyksien välttämiseksi sähköauton lataamiseen liittyvistä asioista olisi hyvä sopia etukäteen.

 

Kustannukset ja niiden jakautuminen

Osakkeenomistajat ovat luonnollisesti kiinnostuneita siitä, kuka maksaa sähköauton lataamisesta aiheutuvat kustannukset. Kuluja aiheutuu sekä latauspisteiden asennustöistä että ladatusta sähköstä. Lataamisesta aiheutuvat kustannukset halutaan kohdentaa sähköauton käyttäjälle ja laskutetaan suoraan kulutuksen mukaan tai korkeampana vastikkeena. Koska vastikkeen maksuperusteesta on määrättävä yhtiöjärjestyksessä, korkeamman vastikkeen periminen saattaa vaatia yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Kuka puolestaan maksaa asennustyöt riippuu mm. siitä, uusitaanko kerralla kaikki taloyhtiön autopaikat vai ainoastaan yksittäisen osakkeenomistajan autopaikan latauspiste. Kustannusten määrään vaikuttaa myös se edellyttääkö taloyhtiön sähköjärjestelmä uudistustoimenpiteitä. Siksi heti alkuvaiheessa kannattaa selvittää kuinka monta latauspistettä voidaan tehdä ilman muutoksia nykyiseen sähköjärjestelmään, sillä latauspisteiden tarve voi lisääntyä tulevaisuudessa.

Koska asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiövastiketta voidaan käyttää vain ns. tavanomaisiin uudistuksiin, kaikkien taloyhtiön hallinnassa olevien autopaikkojen muuttaminen sähköautojen latauspisteeksi taloyhtiön kustannuksella edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. Siksi maksajana on yleensä latauspisteen haluava osakkeenomistaja.

 

Sähköauton latauspisteiden hankkiminen

Asian eteenpäinviemiseksi on olemassa eri vaihtoehtoaja. Ensinnäkin hallitus voi tehdä päätöksen, osakkaan pyynnöstä tai itse, että taloyhtiössä ryhdytään selvittämään sähköauton lataamiseen liittyvää asiaa. Tämän jälkeen isännöitsijä hankkii selvitystä yhdessä sähköalan asiantuntijan kanssa sähköjärjestelmän kunnosta ja kapasiteetistä. Tämän jälkeen hallitus voi saattaa esityksen asiasta yhtiökokouksen päätettäväksi.

Toinen tapa on, että osakkeenomistaja saattaa asian yhtiökokouksessa käsiteltäväksi. Osakkaan tulee vaatia asiaa kirjallisesti hallitukselta ja se tulee tehdä hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hanketta voivat ajaa myös ne osakkaat, jotka omistavat vähintään kymmenesosan yhtiön osakkeista. Vähemmistöosakkaat voivat vaatia kirjallisesti asian käsittelemistä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja heidän tulee saada määräenemmistön kannatus hankkeelleen.

Sanomattakin on selvää, että sähköautojen lataamiseen liittyviä seikkoja kannattaa selvittää asiantuntijoiden kanssa sekä tiedustella osakkeenomistajien mielipidettä ennen kuin ryhdytään hankkimaan latauspisteitä taloyhtiön parkkipaikoille. Viime kädessä päätös sähköauton latauspisteiden asentamisesta tehdään yhtiökokouksessa ja asunto-osakeyhtiölain mukaan jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä päätösvaltaansa.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Päivi Heinonen

Päivi Heinonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita