Sähköauton lataaminen taloyhtiössä

Kirjoitin tästä aiheesta jo kaksi vuotta sitten ja aihe on edelleen ajankohtainen. Vanhan kirjoitukseni, johon myös viittaan, pääset lukemaan täältä https://fennolaw.fi/blogi/sahkoauton-lataaminen-asunto-osakeyhtiossa/

 

Lataus taloyhtiön pistorasian tai lämmitystolpan kautta

Sähköauton lataaminen esimerkiksi tavallisen lämmitystolpan kautta ei ole se paras vaihtoehto, mm. sen hitauden ja siihen liittyvien riskien vuoksi (ks. lisää aikaisemmasta kirjoituksestani). Mikäli taloyhtiö tähän antaa suostumuksensa, näin on toki mahdollista toimia jonkin aikaa. Mikäli laajempaa kysyntää sähköautojen lataamiselle ei taloyhtiössä vielä ole, yhtenä ratkaisuna voisi olla muutaman lämmityspistorasian päivittäminen lataukseen sopivaksi. Taloyhtiöllä on hyvä olla ennakolta selkeät ohjeet ja säännöt asiasta myös osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen ja avoimuuden varmistamiseksi.

 

Taloyhtiön tilanteen kartoittaminen tulevaisuutta ajatellen

Taloyhtiön on hyvä kartoittaa tilanne myös tulevaisuudessa tapahtuvan käytön lisääntyessä. Turvallisuuden varmistaminen on ensisijaista sekä kestääkö kiinteistön sähköjärjestelmä ja missä määrin sähköautojen lataamisesta aiheutuvaa kuormitusta. Taloyhtiön on syytä miettiä, investoiko se aluksi vain muutaman ladattavan sähköauton tarpeisiin vai kerralla isompaan ratkaisuun, joka palvelee myös lähivuosina mahdollisesti kasvavaa lataustarvetta. Taloyhtiöiden on hyvä tiedostaa, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myöntää avustusta latauspisteiden rakentamiselle. Yksi vaihtoehto on myös teettää taloyhtiölle yhteinen latauspiste, mutta minne se sijoitetaan ja sen käytön vuorottelu sekä yhdenaikainen tarve voivat tuoda toisenlaisia haasteita asukkaiden välille.

 

Kustannusten jako

Tästä kirjoitin jo aiemmassa kirjoituksessani, mutta taloyhtiö voi jakaa kustannuksia hyvinkin eri tavoin riippuen aiheutuvista kustannuksista. Rakennustyöt eli kaapeloinnin uusiminen ja kaivuutyöt ovat usein suurin kustannuserä ja saattavat olla saman suuruiset siitä huolimatta, tehdäänkö kerralla yksi vai useampi latauspiste parkkipaikalle. Samassa yhteydessä voidaan myös tehdä valmiudet tulevaisuudessa tehtäville latauspisteille, vaikka vain yksi asukas hankkisi tässä vaiheessa itselleen latauspisteen. Mietittäväksi jää silloin, maksaako taloyhtiö tässä tilanteessa osan vai jäävätkö kustannukset kokonaan asukkaan maksettaviksi, mikä voi vaikuttaa latauspisteen hankkimishalukkuuteen. Latauspistokkeen hankinnasta kun vastaa tyypillisesti sen käyttäjä. Silloin kun autopaikka on taloyhtiön hallinnassa, yhtiökokouksessa osakkaat päättävät sen hankinnasta, koska myös kustannukset jakautuvat kaikkien osakkaiden kesken. Mikäli latausjärjestelmän ja valmiuden hankkiminen katsotaan olevan muihin taloyhtiön yhteisiin korjaus- ja parannustöihin verrattava kustannus, kustannukset voidaan jakaa kaikkien osakkaiden kesken ja taloyhtiö yleensä maksaa laitteiston ylläpidon ja huollon.

 

Lähiaikoina tulossa oleva aiheeseen liittyvä laki

Lakiluonnos sähköautojen latausmahdollisuuksien ja rakentamisen energiatehokkuuden parantamiseksi on ollut lausunnoilla ja saanut kritiikkiä sen kohtuuttomista velvoitteista taloyhtiöitä kohtaan. Jäämme odottamaan millainen laki se lopulta tulee olemaan, ja millaisia velvoitteita se käytännössä tuo taloyhtiöille tullessaan tulevaisuudessa.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Päivi Heinonen

Päivi Heinonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita