Tulorekisteri ja konkurssipesä

Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa ja sen ensi vaiheen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuutta verottajan, vakuutusyhtiöiden ja Työllisyysrahaston suuntaan. Työnantaja ilmoittaa tiedot maksetuista palkoista aina palkanmaksun yhteydessä ja Tulorekisterin tiedon käyttäjät saavat tarvitsemansa tiedot.

Konkurssimenettelyssä käytäntö on osoittautunut osin haasteelliseksi konkurssipesän näkökulmasta – Tulorekisteri ei ole tuonut helpotusta, yksinkertaistanut tai selkeyttänyt tietojen antamista. Aiempien vuosi-ilmoitusten tilalle tuli ajantasainen ja varsin työläs tietojen ilmoittaminen.

Konkurssipesän hakiessa nopeutettua palkkaturvaa konkurssiin menneen yrityksen työntekijöille, työstettäväksi tulee useita eri palkkailmoituksia. Annettavia ilmoituksia tulee tehdä kolme kappaletta jokaiselle palkansaajalle, yksi sijaismaksajailmoitus yrityksen y-tunnuksella ja kaksi erillistä ilmoitusta konkurssipesän nimissä. Koska konkurssipesällä ei ole käytettävissään teknistä rajapintaa, josta tiedot saisi ladattua, kaikki ilmoitukset tehdään syöttämällä tiedot käsin Tulorekisteriin. Ilmoitusvastuun siirtäminen yrityksen palkanlaskennasta vastaavalle tilitoimistolle ei myöskään onnistu, sillä ilmoitukset pitää luoda kriteereillä, joita ei yleensä ole heidän käytettävissään. Ilmoituksien sisältö poikkeaa normaaleista palkkailmoituksista. Vastaavasti erillisen latauslomakkeen käyttöönotto vaatii koodausta ja it-osaamista. Fennolla olemme pyrkineet helpottamaan Tulorekisterin tuomaa suurta työkuormitusta tilaamalla asiantuntijan työstämään latauslomakkeen käyttöönottoa, mutta vielä emme ole päässeet testausvaiheeseen.

Itse ilmoittamisen lisäksi työtä tulee siihen liittyvistä alustavista vaiheista; Katso-tunnuksien luomisesta ilmoitettavien tietojen keräämiseen (ammattinimikkeet, vakuutusnumerot). Kaikki tulee olla valmiina ennen palkanmaksua, sillä ilmoittaminen tulee tapahtua 5 päivän kuluessa palkkojen maksamisesta. Suuremmissa konkurssipesissä viiden päivän aikaraja ei tosin toteudu, sillä ilmoituksien tekeminen on erittäin aikaa vievää puuhaa.

Oma lukunsa on ELY-keskuksen maksamat palkat työntekijöiden omilla hakemuksilla – niistä pesä on velvollinen tekemään varsinaisen työnantajan palkka- ja erillisilmoitukset, koska ELY tekee maksamistaan palkoista ainoastaan sijaismaksajailmoitukset.

Konkurssipesän kannalta näiden ELY:n maksamien palkkojen ilmoittamisessa on monia ongelmia:

Tiedon saaminen – ELYn konkurssipesälle toimittamasta päätöksestä puuttuu tarvittavia tietoja ilmoitusten tekemiseksi, kuten maksupäivä. Päätökset eivät myöskään tule tietoon ajallaan, Tulorekisterin asettamien aikarajojen mukaisesti.

Pesällä ei välttämättä ole tiedossaan ilmoituksessa vaadittuja tietoja: työntekijän ammattiluokka, yrityksen tyel-vakuutusyhtiö/-numero. Näiden selvittäminen on usein varsinaista salapoliisityötä. Monissa konkurssipesissä jopa mahdotonta. Lisäksi ilmoittaminen jo päätetyllä vakuutusnumerolla on estetty Tulorekisterissä.

Kun kaikki tiedot on haalittu kasaan, pitää konkurssiin menneelle yritykselle hankkia Katso-tunniste, jotta ilmoittaminen on mahdollista. Massavelkaisten palkkojen, eli konkurssiin asettamisen jälkeisten palkkojen, tapauksessa pesälle on tässä vaiheessa ensin hankittava y-tunnus ja luotava Katso-tunniste. Eli työtä riittää, vaikka kyseessä saattaa olla lähes varaton, mahdollisesti raukeava pesä. Selvää on, ettei viiden päivän aikaraja riitä ilmoitusten tekemiseen.

Valoa tunnelin päässä on kuitenkin näkyvissä! Ilmoittamisen rutiinit ovat jo tuttuja niiden parissa työskenteleville. Lisäksi odotamme jo innolla työn alla olevan latauslomakkeen käyttöönottoa!

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Tuua Zilliacus

Tuua Zilliacus

Aiheeseen liittyviä artikkeleita