Verohallinnon tukitoimet yrityksille koronaviruksen johdosta

Viime päivinä olemme saaneet mielenkiinnolla, osin jopa pelolla, seurata mitä seuraavaksi perutaan. Perutuiksi ovat joutuneet niin jääkiekon MM-kisat, normaalit koulupäivät, erilaiset musiikki-, urheilu- ja koulutustapahtumat, jopa Euroviisut on peruttu.

Vanha sanonta verojen maksamisesta pitää kuitenkin edelleen paikkansa eikä tulojen ilmoitusvelvollisuutta, saati verojen maksuvelvollisuutta, ole peruttu. Verot on siis maksettava, pandemiasta ja valmiuslain toimivaltasäännösten käyttöönotosta huolimatta. Verohallinto tiedottaa verkkosivuillaan selkeästi, että ” Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia”.

Yritysten sekä niiden henkilöstön, käytännössä meidän kaikkien, asema on tällä hetkellä haasteellinen. Hallitus on luvannut tukea yrityksiä edesauttaakseen niiden selviämistä vaikeassa ajassa sekä turvatakseen ihmisten työpaikat. Yrityksille mahdollisesti koituvia haasteita sekä apukeinoja niiden taltuttamiseksi on käsitelty myös aiemmissa blogikirjoituksissamme. Valtiovallan viimeaikaiset esitykset ovat koskeneet myös verotukseen liittyviä joustoja ja helpotuksia.

Aiemmin Verohallinto on jo tiedottanut, että normaalisti ulkomailla työskentelevän Suomalaisen joutuessa matkustusrajoitusten vuoksi jäämään Suomeen suunniteltua pidemmäksi aikaa, on kyse pakottavasta syystä eikä tätä Suomessa oloa katsota ns. suomipäiviin kuuluviksi. Edellytyksenä tälle on, että työskentelyvaltiolla on edelleen verotusoikeus siellä tehdystä työstä saatuun palkkaan. Keskeinen huomioitava seikka lienee kuitenkin se, että kuuden kuukauden verovapaussääntö voi soveltua vain ulkomailla tehtävään työhön. Siksi mahdollisesta Suomessa tehdystä työstä saatu palkka on Suomessa veronalaista tuloa, lukuun ottamatta kuitenkaan satunnaista raportointia ulkomaiselletyönantajalle. Työnantajan ja työntekijän onkin suotavaa arvioida kuuden kuukauden säännön edellytysten täyttyminen sekä työntekijän tehtävät, mikäli Suomessa oleskelupäivät ylittyvät matkustusrajoitusten vuoksi. Rajoitusten poistuttua, ei pakottavaa syytä enää ole, eli maasta tulisi poistua pikimmiten tai muuten oleskelupäivät luetaan suomipäiviksi.

Verohallinto on viimepäivinä tiedottanut tukevansa yrityksiä myös muulla tavoin koronaviruksen takia. Seuraavassa listaus Verohallinnon tähän mennessä esiin nostamista seikoista, sekä toimintaohjeita yrityksille:

 1. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä.
 2. Arvonlisäveron tai muiden oma-aloitteisten verojen ilmoituksille ei ole mahdollista myöntää lisäaikaa, mutta voit kuitenkin pyytää, että myöhästymismaksu jätetään perimättä.
 3. Ennakkoveron määrä perustuu pitkälti edellisvuoden tulokseen sekä arvioon yrityksen verotettavasta tuloksesta. Mikäli takia tulot tai kulut eivät vastaa arviota kannatta ennakkoveroa muuttaa. Verohallinnon on ilmoittanut, että ennakkoveroja voidaan poikkeuksellisesti alentaa asiakkaiden ilmoituksen mukaan ilman välitilinpäätöksiä tai muita kirjallisia selvityksiä. Ennakkoveron eräkuukausiin on myös mahdollista hakea muutosta.
 4. Yrityksen maksuvaikeuksissa voi veroille hakea maksujärjestelyä. Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea OmaVerossa 25.3.2020 alkaen. Aiemmat hakemukset käsitellään normaalin maksujärjestelyn ehtojen mukaisesti.
 5. Mikäli et voi maksaa veroja määräpäivään mennessä ja olemassa oleva maksujärjestely raukeaa, on mahdollista hakea uutta maksujärjestelyä. Uusi maksujärjestely voidaan tehdä, jos maksujärjestelyn raukeaminen ja maksun viivästyminen on johtunut erityisestä syystä.
 6. Valtionvarainministeriö valmistelee myös lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn. Muutosten tavoitteena on yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksien helpottaminen vallitsevissa olosuhteissa. Maksujärjestelyn maksuajan on tarkoitus pidentyä ja viivästyskoron alentua tilapäisesti. Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin tulevat voimaan lakimuutoksen myötä.
 7. Muutokset maksujärjestyjä koskien ovat keskeisiltä osin seuraavat:a. Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin voimassa olevan maksujärjestelyn aikana
  b. Maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
  c. Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
  d. Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettu korko soveltuisi vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.
  e. Maksujärjestelyyn pääsee vain, jos veroja ei ole ulosotossa. Kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset pitää olla annettuna. Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.
  f. Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen.

Huomionarvoista Verohallinnolta saatavissa tukitoimissa on se, että ne edellyttävät ainakin vielä tällä hetkellä erityisiä syitä, esim. sairastumista, mutta onko karanteeni riittävä erityinen syy jää nähtäväksi. Oman unohduksen vuoksi veroilmoitukselle ei kuitenkaan lisäaikaa ole saatavissa. Koronatilanne ja yksilöitä rajoittavat toimet muuttuvat nopeastikin, joten tulevaisuudessa tukitoimet ja niiden ehdot voivat olla jo toiset.

Joka tapauksessa, tukia ja helpotuksia yrittäjälle pyritään antamaan myös Verohallinon toimesta. Kuten yllä olevasta voidaan päätellä, edellyttää nämä kuitenkin yrityksen tai yrittäjän omaa aktiivisuutta. Tässäkin asiassa siis aktiivista toimijaa palkitaan. Helpotukset eivät tule annettuna, eli arvioi oman yrityksesi tila tarkkaan ja huolellisesti sekä ryhdy tarvittaviin toimiin välittömästi.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Mikko Tolvanen

Mikko Tolvanen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita