Asiaa omistajanvaihdoksista

Omistajanvaihdosviikkoa vietettiin tänä vuonna 31.10.-4.11.2022. Omistajanvaihdosviikon järjestää Omistajanvaihdosfoorumi ja se tarjoaa ajankohtaista tietoa usean eri näkökulman kautta niin yrittäjille kuin asiantuntijoillekin. Itse osallistuin asiantuntijoille tarkoitettuun omistajanvaihdoskonferenssiin Naantalissa 2.11.2022. Esiintymiset ja keskustelu konferenssissa oli erittäin mielenkiintoista ja se sai ajattelemaan omaa rooliani asiantuntijana juridiikkaa laajemmasta näkökulmasta. Toisaalta itselläni vahvistui tunne, jota olen juridisena asiantuntijana pyrkinyt noudattamaan, että olemme edesauttamassa vaihdoksen toteutumista, emme sitä estämässä. Usein kuulee sanottavan, että te juristit hankaloitatte ja estätte koko järjestelyn, vaikka kyse ei todellakaan ole siitä. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että osapuolet tietävät mitä ovat tekemässä ja pukea sovitut asiat viime kädessä oikeaan muotoon. Ensisijainen ja tärkein tehtävämme on pyrkiä välttämään kauppaan mahdollisesti myöhemmin liittyvät riidat, tai ainakin antamaan keinot niiden ratkaisemiseksi. Virhe ei aina ole kenenkään vika tai sellainen asia, jonka olisi etukäteen voinut tietää. Silloin on hyvä, että ratkaisumekanismi on sovittu etukäteen.

Elämme tällä hetkellä mielenkiintoisessa ajassa. Olemme kohdanneet haasteita, joita vielä jonkin aika sitten emme olisi osanneet kuvitellakaan. Kaikesta huolimatta elämä jatkuu, ihmiset vanhenevat, tarvitsevat työpaikkoja, perustavat yrityksiä ja lopettavat niitä. Puhutaan työvoimapulasta, toisaalta työttömiäkin on. Kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa. Menemättä sen enempää koulutus- tai työvoimapoliittisiin hankkeisiin, totean yrittäjyyden ja yrittäjyyteen kannustamisen olevan entistäkin tärkeämmässä roolissa. En tarkoita tällä sitä, että meidän tulisi perustaa yrityksiä, vaan myös sitä, että meidän tulisi pitää vaihtoehtona omistajanvaihdoksen kautta tapahtuvaa yrittäjäksi siirtymistä. Suomessa on paljon pienehköjä ammatinharjoittaja-tyyppisiä yrityksiä, joissa nykyinen yrittäjä on lähellä eläköitymistä eikä jatkajaa ole lähipiirissä. Tällaiset ovat usein upeita mahdollisuuksia jatkajalle. Yrittäjäksi siirtyminen yrityskaupan kautta olisi usein kuin hyppäämistä liikkuvaan junaan, kun yrityksen perustamisessa liikkeelle pääsy ja asiakskunnan vakiintuminen vie oman aikansa. Pienemmillä paikkakunnilla omistajavaihdoksella voi olla suuriakin vaikutuksia niin palvelujen saannin, työllisyyden kuin muiden positiivisten etujen kautta. Unohtamatta sitä, että yrittäjän elämäntyö jatkuu ja hyödyttää tulevaisuudessakin.

Omistajanvaihdos näyttäytyy täysin erilaisena myyjälle, kuin ostajalle. Myyjä näkee yrityksen usein henkilökohtaisena tuotoksenaan, suurten tunteiden kohteena. Voimakkaat tunteet eivät yleensä edesauta realistisen kuvan muodostumista ja auta ymmärtämään sitä, miten yritys näyttäytyy mahdolliselle jatkajalle. Jatkaja puolestaan näkee yrityksen ilman tunnesidettä, arvioiden sen luonnetta sijoituksena. Mitä minä jatkajana yrityksestä voin saada? Tämä määrittää usein myös sen, millä ehdoilla järjestely on mahdollista toteuttaa.  Jatkaja ei ota huomioon uhrattuja tunteja tai läheisyyssuhteita, vaan rationalisoi yrityksen puhtaasti lukujen valossa.

Omistajanvaihdosjärjestely voi jäädä toteutumatta monesta syystä. Usein kyse on puhtaasti näkemyseroista luopujan ja jatkajan välillä. Kyse voi olla puhtaasti rahasta, mutta toisaalta usein kyse voi olla siitäkin, että jatkaja näkee arvon vain liiketoiminnalle, eikä niinkään kohteeseen kuuluville seinille. Näkemyseroihin ei aina löydy ratkaisua, vaikka me asiantuntijat esittäisimmekin eri ratkaisuja näkemyksien lähentämiseksi ja järjestelyn toteuttamiseksi. Ei ole tavatonta, että esimerkiksi liiketoiminta eriytetään kiinteästä omaisuudesta järjestelyn toteuttamiseksi. Mikäli näitä ei haluta tehdä, osata tarjota tai muusta syystä ei toteuteta, on usein riskinä se, että etenkin ostajan motivaatio katoaa.

Meidän asiantuntijoiden tehtävänä on auttaa osapuolia ymmärtämään toinen toisiaan, jotta omistajanvaihdos voitaisiin toteuttaa osapuolia tyydyttävästi ja varmistaa omistajanvaihdosten onnistuminen.  Se on meidän kaikkien etu.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Mikko Tolvanen

Mikko Tolvanen

Asianajaja, osakas </br> +358 50 439 3350/+358 10 504 9030

Aiheeseen liittyviä artikkeleita