Eri elämäntilanteiden huomioiminen osakassopimuksessa – kannattaa(ko?)

Kolme kaverusta on saanut loistavan bisnesidean ja yrityksen perustaminen on saatu käynnistettyä. Kaverukset istuvat pöydän ääressä ja yhteisistä pelisäännöistä niitä tilanteita varten, kun ei ollakaan välttämättä niin yksimielisiä, on neuvoteltu ja päästy sopuun. On päätetty laatia osakassopimus. Kaverukset ovat tyytyväisiä, vaikkei kukaan tietenkään toivo erimielisyyksiä syntyvän.

Juristilla pöydän ääressä on kuitenkin vielä muutama huomioon otettava seikka mielessään:

Mitä jos jollekin teistä käy jotain? Onnettomuus ja oikeustoimikelpoisuuden heikkeneminen. Jos joku teistä ei pystykään enää osallistumaan yrityksen toimintaan mitä hänen osakkeilleen tapahtuu. Avioero? Kukaan ei varmaan halua omaa tai kaverin entistä puolisoa yrityksen asioista päättämään. Kuolema?

 

Miten turvata yrityksen toiminnan jatkuvuus näissä tilanteissa?

Kaveruksista tuntuu kiusalliselta. Ei kai kukaan noin vaikeita asioita halua pohtia, olemmehan nuoria, terveitä, onnellisia ja kuolemattomia. Vai olemmeko sittenkään?

Asia on vaikea, mutta kun kaverukset ovat päässeet jo niin pitkälle, että osakassopimus on päätetty laatia ja monista yhteisistä pelisäännöistä on jo päästy yhteisymmärrykseen, kannattaa näillekin asioille antaa tilaa.

Osakassopimuksessa kannattaa ottaa huomioon edellä mainitut muutokset elämäntilanteissa, mutta pelkkä huomioiminen ja maininta osakassopimuksessa ei riitä, vaan tämän lisäksi kunkin tulee tahollaan hoitaa myös muut asiakirjat kuntoon.

Edunvalvontavaltuutuksella varaudutaan siihen tilanteeseen, jos ei enää kykenekään huolehtimaan omista asioistaan. Asiakirja on toivottavasti tarpeeton, mutta tarvittaessa erittäin tärkeä ja hyödyllinen. Edunvalvonta mielletään usein vanhojen ja dementoituneiden tai vihanneksena sairaalassa makaavien henkilöiden tarpeeksi. Näin asia ei kuitenkaan ole. Kuka vain meistä voi joutua onnettomuuteen ja saada esimerkiksi aivovamman, joka rajoittaa kykyämme toimia ja tätä kautta vaikeuttaa yhteisen yrityksen asioiden hoitamista ja päätöksentekoa. Nämä tilanteet kannattaakin osakassopimuksessa huomioida. Omassa edunvalvontavaltuutuksessaan tulee taas antaa määräykset siitä, kuka yritysomaisuuttasi hoitaa ja millä tavalla. Näin vältytään mahdollisilta epäselvyystilanteilta ja holhousviranomaisen lupaprosessilta, kun asiat on laitettu kuntoon. Myös varmasti yrityksen muut osakkaat arvostavat, kun hommat ikävässä tilanteessa saadaan hoidettua joustavasti ja ilman viranomaistahoa.

Avioehdolla varaudutaan tilanteeseen, jossa osakkaan avioliitto päättyy. Osakassopimukseen otettavalla määräyksellä ja kunkin henkilökohtaisesti tahollaan laatimalla avioehdolla suljetaan yritysomaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle. Näin vältytään tilanteelta, jossa jonkun entinen puoliso onkin yrityksen osakkaana osallistumassa päätöksentekoon. Osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä voidaan toki määrätä, että tilanteessa, jossa osakas on luovuttanut tasinkona omistamiaan osakkeita, osakkeet lunastetaan. Asioiden sujumiseksi avioehdon laatiminen on kuitenkin suositeltavaa. Yleensä erotilanteessa noteeraamattoman yrityksen arvonmääritys aiheuttaa riitaa ja riitaiset eroprosessit voivat olla hyvinkin pitkäkestoisia ja välillisesti vaikuttaa myös yrityksen toimintaan.

Testamentilla osakas voi määritellä, kelle hänen yritysomaisuutensa menee hänen kuoltuaan. Riippuen yrityksen toiminnasta ja osakkaan asemasta yrityksessä, voi testamentilla siirtää osakkeensa perilliselle, jolla on halua jatkaa yritystoimintaa. Mikäli osakkeet tuottavat mukavasti osinkotuottoja eikä perillisten työpanosta yrityksessä aktiivisesti vaadita, voivat osakkeet olla myös hyvä sijoituskohde perillisille. Testamentissa kannattaa huomioida myös se, kuka huolehtii mahdollisen alaikäisen perillisen yritysomistuksista, ettei asioiden etenemistä hidasta holhousviranomaisen pitkät lupaprosessit. Testamenttia laatiessa tulee kuitenkin huomioida osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen säännökset, jotka voivat määritellä, että kuolintapauksessa muilla osakkailla on oikeus lunastaa osakkeet itselleen. Tärkeää testamentilla on myös määrätä, että osakkeet ovat saajansa avio-oikeudesta vapaata omaisuutta, johon puolisolla ei ole avio-oikeutta.

Edunvalvontavaltuutus, avioehto ja testamentti ovat tärkeitä asiakirjoja ihan jokaiselle, mutta yrittäjänä niiden tarpeellisuus kasvaa. Eri elämäntilanteiden huomioiminen osakassopimuksessa on kaikkien etu.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Veera Kaunisvaara

Veera Kaunisvaara

Aiheeseen liittyviä artikkeleita