Insolvenssioikkarin arki Fennossa

Fennossa työskenteleviä oikeustieteen opiskelijoita kutsutaan toimiston kesken yleisesti oikkareiksi opintojen vaiheesta riippumatta, vaikka osa meistä onkin jo suorittanut oikeusnotaarin tutkinnon.

Oikkarit työskentelevät pääasiallisesti insolvenssi- sekä perhe- ja jäämistöoikeudellisten toimeksiantojen parissa. Jälkimmäisiä tehtäviä hoitavat oikkarimme tulevat kirjoittamaan oman blogitekstinsä perhe- ja jäämistöasioissa avustamisesta, joten tässä kirjoituksessa keskitytään konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden osuuteen kokonaisuudesta.

 

Mitä oikkarit tekevät?

Insolvenssioikeudelliset toimeksiannot – pääasiassa konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyt – työllistävät oikkareitamme monipuolisesti. Saatamme osallistua insolvenssiprosesseihin jo hakemusvaiheesta asti. Joissakin tapauksissa olemme olleet hoitamassa prosessia tuosta alkuvaiheesta loppumetreille saakka, mikä on kokonaisuuksien hahmottamisen kannalta varsin opettavaista. Olemme asianajajien ja avustavien juristien tukena laatimassa lukuisia eri asiakirjoja, kuten pesäluetteloita, velallisselvityksiä, taloudellisia selvityksiä ja saneerausohjelmaehdotuksia. Lisäksi tehtäviimme kuuluu yhteydenpito sekä velallis- että velkojatahoihin ja eri viranomaisiin. Helsingin toimistolla työskentelevät oikkarit avustavat tarvittaessa myös toimiston puhelinvaihteessa. Kaiken kaikkiaan käytännön työ insolvenssioikeuden alalla tuntuu alkuun varsin kaukaiselta suhteessa oikeustieteellisten kurssien luomiin mielikuviin, vaikka perusperiaatteiden ja oikeuslähteiden tuntemus antavat luonnollisesti pätevän pohjan käytännön työlle. Toisaalta juuri tässä piilee työn suola. Kun yliopistossa opitun teoreettisen kehikon ympärille ja sisään saa konkretiaa, on oppimiskokemus hyvin kokonaisvaltainen.

 

Mitä oikkareiden tehtävien hoitaminen vaatii?

Jokaiselle toimeksiannolle määrätään avustamaan vastuuoikkari, joka avustaa konkurssimenettelyn eri vaiheissa ja hoitaa toimeksiannon juoksevia asioita. Oikkareilta edellytetään hyvää organisointikykyä ja suunnitelmallisuutta, jotta prosessit etenevät oikea-aikaisesti. Vastuunkantokykyä tarvitaan muun muassa määräpäivistä huolehtimisessa.

Joskus asioiden selvittäminen vaatii syvääkin paneutumista yksittäiseen asiaan ja tietojen yhdistämistä monista eri lähteistä, myös itselleen entuudestaan vieraan tyyppisistä. Jokaiselle insolvenssioikeuden parissa työskentelevälle on varmasti tullut tutuksi yhtiöiden kirjanpitomateriaalin läpikäynti ja tulkitseminen. Saatu oppi taloudesta ja kirjanpidosta on omien opintojemme keskiön ulkopuolella, mikä tekeekin siitä varsin arvokasta pääomaa.

Konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden hoitaminen edellyttää oikkareilta erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Jos on jossakin vaiheessa elämäänsä jännittänyt esimerkiksi vieraille henkilöille soittamista, karisevat pelot moisen suhteen jo ensimmäisten viikkojen aikana. Yhteydenpito eri tahoihin niin puhelimitse kuin sähköpostitse on päivittäistä, joten selkeä, asianmukainen ja oikea-aikainen viestintä on äärimmäisen tärkeää. Toimissaan oikkarin on ylipäänsä hyvä olla päättäväisen johdonmukainen ja ennakkoluuloton.

Työmäärässä saattaa määräpäivistä johtuen olla jaksottaista vaihtelua, jota voi kuitenkin tasata ennakoinnilla. Ennakoinnin taitoa voidaan pitää myös ensiarvoisen tärkeänä opintojen ja työelämän yhteensovittamisessa. Onneksemme Fennossa työvuorojen sopiminen pääasiassa osa-aikaisesti työskentelevien oikkareiden kesken toimii joustavasti ja jokaisen elämäntilanne työn ulkopuolella otetaan huomioon. Koko organisaatio on muutoinkin varauksetta oikkareiden tukena ja aina on joku, jolta kysyä matalalla kynnyksellä apua kulloinkin askarruttavaan asiaan.

Fennon oikkarit saattavat tavanomaisimpien tehtäviensä ohella löytää itsensä inventoimasta juuttinarukeriä valtavassa varastohallissa, tulkitsemasta itselleen täysin tuntemattomalla kielellä laadittua tilinpäätöstä tai lajittelemasta loputtomalta tuntuvaa määrää kirjanpitomappeja ympäri eri maakuntia. Työpäivämme ovat harvoin keskenään samanlaisia, mikä juuri tekeekin työstämme mielenkiintoista.

 

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn

Aiheeseen liittyviä artikkeleita