Juridiikka osana yrityksen strategiaa

Asia, joka usein jää pohtimatta, kun yritys tekee strategiaa ja sen mittareita, on juridiikka. Pitäisikö näitä oikeasti miettiä ja miksi?

 

Miksi juridiikka pitäisi miettiä osana strategiaa?

Yrityksillä on erilaisia kirjattuja tavoitteita ja arvoja, joita yrityksen työntekijöiden tulisi noudattaa osana strategiaa. Yrityksen kasvulle on kirjattu tavoitteita mittareina ja näitä noudatetaan tarkasti. Myös yrityksen arvot ohjaavat johtamista, arkea ja toimintaa. Jopa yrityksen keskeinen iskulause voi viitata siihen, että yritys toimii jämptisti ja sen toiminnasta annetaan luotettava kuva.

Juridiikka ei tarkoita, että yhtiön toiminnan joustavuus, nopea päätöksenteko tai toiminta kangistettaisiin juridiikalla. Käytännössä yhtiön työntekijöiden ja johdon tulisi pohtia, missä tilanteissa ja miten yhtiö voi antaa sen toiminnasta uskottavan ja jämäkän kuvan, kun juridiikka sisällytetään yrityksen toimintaan joustavasti ja jämäkästi oikeisiin kohtiin arkea tukemaan.

Juridiikan on siis tarkoitus sujuvoittaa yrityksen toimintaa niissä tilanteissa, kun se on tarpeen. Esimerkiksi yrityksen tulee tarkoin miettiä, milloin esimerkiksi toimituksista on liiketaloudellisesti järkevää allekirjoittaa sopimus ja missä tilanteissa operoidaan vain tarjous vastaus -mallin mukaisesti. Sopimuksin ja juridiikan avulla voidaan myös ohjata yhtiön omia tarpeita eli etukäteisen pohdinnan kautta voidaan löytää tuotannosta ja toiminnasta sellaisia kohtia, jotka syystä tai toisesta vaikeuttavat arkea, kun asiakkaiden tarpeet tulevat yllättäen ja nopeasti.

 

Mitä ja miten juridiikkaa pitäisi miettiä osana strategiaa?

Yhtiön johdon ja hallituksen tulisi lähtökohtaisesti aina lähestyä toimintaa yhtiön edun näkökulmasta eli käytännössä myös juridiikka osana strategiaa tulisi arvioida tämän ajattelun kautta. Juridiikka juridiikan vuoksi ei ole ajatuksena, vaan arjen helpottaminen ja nopeuttaminen ennalta arvioidun juridiikan muodossa.

Käytännön esimerkkinä voidaan nostaa esimerkiksi tilanne, jossa yrityksen kannattavuusmittari vaarantuu jatkuvasti merkittävän asiakkaan edellyttämien pikatoimitusten vuoksi. Tällöin sopimuksen tavoitteena on, että se antaa ohjeita myös asiakkaan tilausprosessille ja ennakoinnille. Sopimukseen voidaan laatia esimerkiksi ehto, joka luo jo ennakkoon tuotannon uudelleenjärjestelylle hinnan ja tämä sitä kautta ohjaa myös asiakkaan toimintaa kiireellisten tilausten välttämiseen, koska tietävät, että pikatoimituksista joudutaan jatkossa maksamaan lisäkulu.

Samaa pätee yhtiön henkilökuntaan. On tärkeää, että työntekijöiden sopimukset ovat tehty tavalla, joka kuvaa yhtiön tapaa toimia. Lisäksi yhtiön toiminnalle voi olla laajoja vaatimuksia mm. työsuojelun tai joustavuuden näkökulmasta. Kun nämä asiat hoidetaan jämäkästi ja selkeästi niin yritys voi luoda itsestään hyvän kuvan työnantajana, kun taas huonosti hoidettuna hyväkin työnantaja voi näyttää huonolta.

Juridiikan tulee siis näkyä arjessa yhtiön tavoitteiden, iskulauseiden sekä arvojen mukaisesti.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Jussi Laakkonen

Jussi Laakkonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita