Kansainvälinen yhteistyöverkosto asiakkaan apuna

Nykyään asianajotoiminnassa yhä useammin törmäämme tilanteisiin, joissa asiakkaamme tarvitsevat apua erinäisissä kansainvälisissä juridisissa kysymyksissä, joissa toimistomme mahdollisuudet auttaa asiakasta ovat rajalliset. Nimittäin, kuten tunnettua, jokaisessa maassa on oma lainsäädäntönsä, joten lait ja varsinkin se, miten niitä sovelletaan, voivat vaihdella huomattavastikin maasta toiseen. Näissä tilanteissa suomalaisen juristin näkemys asiaan on pikemminkin valistunut arvaus kuin varma tieto ja jos todella halutaan tietää, miten asianlaita on, asiaan on syytä kytkeä mukaan kyseisen maan lainsäädännön tunteva juristi. Jos esimerkiksi neuvottelujen kohteena olevaan sopimukseen sovelletaan ulkomaan lakia, on aina syytä ottaa paikallisen juristin näkemys sopimukseen ennen allekirjoitusta. Tai jos Suomalaista yritystä tai yksityishenkilöä koskeva riita- tai rikosasia käsitellään ulkomailla, on syytä – ja usein välttämätöntäkin – antaa asia paikallisen juristin hoidettavaksi. Myös esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudellisiin asioihin liittyy useasti kansainvälisiä ulottuvuuksia tilanteissa, joissa joku kuolinpesän osakkaista tai itse perittävä on asunut ulkomailla. Yhtiöiden perustamiset ulkomaille tai saatavien perintä ulkomaiselta taholta ovat myös tyypillisiä tilanteita, joiden hoitamiseen suomalaisen juristin koulutus ei anna valmiuksia.

Tällaisia tilanteita varten asianajotoimistot ovat perustaneet erilaisia yhteistyöverkostoja, joiden jäsenet auttavat toisiaan ja vinkkaavat toisilleen juttuja. Voidaan jopa sanoa, että tällaiseen verkostoon kuuluminen on tänä päivänä asianajotoimistolle aivan olennainen asia, jos haluaa palvella asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti.  Parhaimmillaan verkosto perustuu ulkomaisten kollegojen kanssa solmittuihin henkilökohtaisiin ystävyyssuhteisiin, jolloin apu käsillä olevaan asiaan voidaan parhaimmassa tapauksessa saada nopeasti ja kustannustehokkaasti ”kilauttamalla kaverille”.

Asianajotoimisto Fenno on vuodesta 2018 kuulunut International Lawyers Network (ILN) -verkostoon. Verkostossa on edustettuna 67 eri maata/oikeusjärjestelmää ja siihen kuuluu 91 asianajotoimistoa, joissa työskentelee yhteensä yli 5.000 asianajajaa. Kaikki verkostossa mukana olevat toimistot ovat kansainvälisesti suuntautuneita ja palvelevat englannin kielellä. Käytännössä voidaan sanoa, että verkoston kautta on saatavissa apuja kaikissa relevanteissa maissa, joiden kanssa suomalaiset yritykset tai yksityishenkilöt ovat tekemisissä. Verkosto järjestää jäsenilleen muutaman kerran vuodessa sekä alueellisia että globaaleja tapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia juridisia kysymyksiä, mutta joiden pääasiallinen tarkoitus on tutustua ja luoda henkilökohtaisia suhteita kollegoihin, mikä puolestaan madaltaa kynnystä antaa asioita tällaisen entuudestaan tutun kollegan hoidettavaksi. Fennon juristit osallistuvat näihin tapaamisiin säännöllisesti. Konferenssien järjestämisen lisäksi ILN jakaa tietoa ja julkaisee mm. kotisivuillaan jäseniensä ajankohtaisia artikkeleita eri oikeudenaloilta sekä esimerkiksi vuosittain päivitettäviä ”Establishing a Business Entity” sekä ”Buying and Selling Real Estate” -julkaisuja. ILN nauttii myös kansainvälistä arvostusta ja verkosto valittiinkin vuonna 2021 vuoden kansainväliseksi verkostoksi (Global Network of the Year) The Lawyer European Award -järjestön organisoimassa äänestyksessä.

Mikäli tarvitset juridista apua kysymyksissä, joissa on kansainvälisiä ulottuvuuksia, ota vapaasti yhteyttä toimistoomme, niin löydämme sinulle ja asiallesi parhaan avun verkostomme kautta!

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Mikael Salmi

Mikael Salmi

Aiheeseen liittyviä artikkeleita