Korona – Ylivoimainen este (Force majeure)

Sopimussitovuus

Sopimukset laaditaan aina niillä tiedoin, mitä sopimushetkellä on tiedossa. Sopimusoikeuden keskeisin periaate on sopimuksen sitovuus. Oikeustoimen solmivat sopijapuolet voivat yhdessä sopimusvapauden nojalla päättää velvoitteista, joita he sopimuksellaan sitoutuvat noudattamaan keskinäisessä suhteessaan. Sopimusrikkomuksista voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus, sopimussakko tai muita oikeudellisia sanktioita.

Poikkeuksia sopimussitovuudesta ovat oikeastaan vain kohtuuttomuus, ylivoimainen este, pätemättömyys ja mitättömyys.

Ylivoimainen este tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta-arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

 

Korona

Koronaviruksen talousvaikutukset ovat merkittäviä. Viruksen pelästyttämät pörssit ovat jatkaneet laskuaan. Reaalitaloudessa virus on iskenyt jo pahoin matkailualalle, tapahtumiin ja lentoyhtiöihin sekä teollisuuteen toimitusketjujen häiriöinä. Sosiaalisen median aikana perusteettomatkin huolet voivat levitä nopeasti. Viimepäivinä on kritisoitu ns. hamstrausilmiötä, koska elintarvikkeiden loppumisesta ei pitäisi olla uhkaa. Joka tapauksessa omassa kansantaloudessamme olemme noin 70-prosenttisesti riippuvaisia siitä, mikä on yksityisen kysynnän ja kulutuksen määrä. Ostetaanko kaupoista, käytetäänkö palveluita. Varovaisuus alkaa siirtyä yli toimialojen. Kuluttajien pelkojen vaikutukset talouteen voivat olla nopeita ja jyrkkiäkin mutta jäävät usein lyhytaikaisiksi. Toivottavasti viruspandemia laantuu ennusteiden mukaan kesään mennessä.

Joka tapauksessa talouden näkymiin on tullut sellaista epävarmuutta, jota kukaan ei olisi osannut ennustaa vielä muutama kuukausi sitten. Ilmassa on ollut jo aiemmin epäterveitä merkkejä ja ylilyöntejä, jotka nyt purkautuvat ennennäkemättömällä tavalla. Nyt vaaravyöhykkeelle ovat siirtyneet kauppa ja palvelusektori sekä erityisesti pienet yritykset ja yksinyrittäjät. Tilanne on huolestuttava, koska niiden kassatilanne ei kestä pitkittynyttä kriisiä.

 

Force Majeure -ylivoimainen este

Muutos olosuhteissa ei pääsääntöisesti oikeuta irrottautumaan sopimuksesta tai jättämään sopimusvelvoitteita täyttämättä. Ainoastaan silloin, kun osapuolella on ylivoimainen este, sopimusta ei tarvitse täyttää.

Ylivoimainen este tarkoittaa sellaista osapuolelle ilmaantunutta yllättävää ja ennalta arvaamatonta tapahtumaa, joka estää sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Ylivoimainen este on aina sen kohdanneelle sellainen tapahtuma, johon ei voi valmistautua. Ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sota, kulkutauti, luonnonmullistus tai viranomaisen antama kielto tai määräys.

Sopimuksiin kirjoitetaan usein varmuuden vuoksi ehto ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Tällöin tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

-Kuuluuko Korona -virus Force Majeure -lausekkeen soveltamisalaan;

* Esimerkiksi rakennusalan yleisistä sopimusehdoista löytyy seuraava yleislauseke: muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin huomioon ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa.

* Tärkeää on myös tiedostaa se, että ylivoimaiseen esteeseen voidaan vedota, vaikka sopimuksessa ei olisikaan tästä mainintaa.

-Onko virus vaikuttanut riittävästi sopimuksen mukaan suoritusvelvollisen omaavan osapuolen olosuhteisiin täyttää velvoitteensa (esim. tapahtumajärjestäjät – kielto järjestää isoja tapahtumia)

-Onko tämä ryhtynyt riittäviin toimiin välttääkseen ja lieventääkseen muuttuneen olosuhteen vaikutuksia sopimusvelvoitteen täyttämiseksi

-Täytetäänkö täydentävät sopimusehdot, kuten ilmoittaminen sopimuskumppanille

 

Miten toimit?

Näyttövelvollisuus on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla, joten asia kannattaa aina dokumentoida ja käydä nopeasti avoin dialogi sopimuskumppanin kanssa. Yleinen sopimuslojaliteettivelvoite edellyttää, että myöskään sopimuskumppanille ei aiheuteta tarpeetonta vahinkoa. Tämä edellyttää sitä, että sopimuskumppani pidetään hyvin informoituna omasta tilanteesta ja ongelmista oman sopimussuoritteen täyttämisessä tulee välittömästi informoida. Ylivoimaisen esteen kohdannut ja huolellisesti toiminut osapuoli ei tavallisesti ole velvollinen korvaamaan vahinkoja sopimuskumppanilleen, mutta on velvollinen omalla toiminnallaan minimoimaan syntyviä vahinkoja.

Ylivoimaisen esteen seuraamuksista voidaan luonnollisesti sopia. Usein sovitaan esimerkiksi, että osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus, syntyvien tappioiden jakaminen sopimuskumppaneiden kesken tai sopimuksen mukaisten velvoitteiden lykkääminen

Nykyisessä tilanteessa suositamme sopimuskumppaneille: neuvotelkaa hyvässä hengessä ja sopikaa sopimuksen mukaisille velvoitteille uusi ajankohta, jos niiden täyttäminen tällä hetkellä on mahdotonta virusepidemian johdosta.

Epävarmassa tilanteessa pelko ottaa helposti vallan, mutta yhteistyöllä saavutamme varmasti enemmän kuin riitelemällä.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Markus Laakkonen

Markus Laakkonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita