Fenno lakikoulu

Yrityssaneeraukset

Tässä Lakikoulun osiossa perehdymme yrityssaneerauksiin liittyviin aihepiireihin.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Mikä on saneerausmenettely?

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää elinkelpoisen yrityksen liiketoiminta ja turvata edellytykset jatkaa toimintaa.

Yhtiömuodon merkitys konkurssissa ja yrityssaneerauksessa

Konkurssiin tai yrityssaneeraukseen voi päätyä hyvin moninaiset yritykset tai muut oikeushenkilöt.

Saneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on niin sanottu hakemusasia, joten hakemusvaiheessa yrityssaneeraushakemus ja sen sisältö ovat erittäin merkittävässä asemassa.

Saneerausmenettelyn vaiheet

Kerromme videolla yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheista sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt aloittamispäätöksen.

Kirjanpito ja saneerausvelan määritelmä

Saneerausmenettelyssä yksi vaativimmista tehtävistä on velkojen jaottelu saneeraus- ja massavelkoihin sekä velkojen käsittely kirjanpidollisesti oikein.

Velkajärjestely saneerausmenettelyssä

Lähtökohtana saneerausmenettelyssä on yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen tervehdyttäminen ja velkajärjestelyjen aikaansaaminen on vain yksi osa menettelyä.

Takaajan asema yrityssaneerauksessa

Käymme videolla aluksi läpi erilaiset takausmuodot sekä takaajan vastuun sisällön.

Neuvotteluvelvoite yrityssaneerauksessa

Yrityssaneerausmenettelyssä yrityksen maksukyvyttömyys koskettaa monia tahoja ja tästä aiheutuu usein epävarmuutta yrityksen sidosryhmille.

Sopimuksien jatkuminen saneerausmenettelyssä

Perehdymme videolla sopimuksien jatkumiseen yrityssaneerausmenettelyssä.

Valvojan tehtävät yrityssaneerauksessa

Yrityksen saneerausmenettely päättyy saneerausohjelman vahvistamiseen, minkä jälkeen saneerausyhtiö alkaa noudattamaan vahvistettua ohjelmaa.

Urakoitsijan maksykyvyttömyys

Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

Erityistilintarkastus

Tässä Lakikoulun osiossa paneudutaan erityistilintarkastukseen pääosin konkurssimenettelyssä, mutta myös yrityssaneerauksissa.

Velkojien oikeudet, asema ja velkojatoimikunta yrityssaneerausmenettelyssä

Tässä koulutuksessa käsitellään velkojien oikeuksia ja asemaa saneerausmenettelyssä sekä tutustutaan velkojatoimikuntaan yhtenä saneerausmenettelyn toimielimenä.

Varhainen saneerausmenettely

Koulutuksessa käydään läpi varhaisen saneerausmenettelyyn hakeutumisen edellytykset, sen esteet ja menettelyn aloittamisen oikeusvaikutukset.

Vakuudet ja niiden merkitys yrityssaneerauksessa

Tässä koulutuksessa käsitellään yritystoiminnassa annettujen vakuuksien merkitystä yrityssaneerausmenettelyssä.

Takaisinsaanti saneerausmenettelyssä

Koulutuksessa käydään läpi takaisinsaannin mahdollisuudet saneerausmenettelyn yhteydessä.

Saneerausohjelman sisältö

Tässä koulutuksessa käsitellään saneerausohjelman sisältöä.

Saneerausohjelman eri vahvistamistavat

Tässä koulutuksessa käsitellään saneerausohjelman eri vahvistamistapoja.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.