Fenno lakikoulu

Sopimusoikeus

Videoissa pyritään antamaan yleiskuvaus suomen sopimusoikeudesta minkä lisäksi annetaan mm. eväitä siihen, miten sopimuksia tulkitaan epäselvissä tilanteissa. Videoissa käsitellään sopimuksen tekotapoja, sopimusoikeudellisia tulkintaperiaatteita, sopimuksen sitovuutta, sopimuksen pätevyyteen vaikuttavia seikkoja, eri sopimustyyppejä, valtuutusta sekä sopimusrikkomuksen seuraamuksia.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Sopimuksen peruskäsitteitä

Tässä osiossa käydään läpi peruslähtökohtia Suomessa noudatettavaan sopimusoikeuteen sekä käsitellään sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden periaatteita.

Sopimuksen syntyminen

Osiossa käsitellään erilaisia tapoja sopimuksen solmimiseen sekä tarjous-vastaus mekanismin merkitystä sopimuksen solmimisen kannalta.

Kauppatapa ja sopimuskäytäntö

Osiossa käsitellään kauppatavan ja sopimuskäytännön vaikutusta sopimuksen solmimisvaiheessa sekä niiden merkitystä sopimusehtojen tulkinnassa sopimussuhteen voimassa olleessa.

Sopimusten tulkinta

Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä sopimusoikeudellisia periaatteita, joita käytetään apuna tilanteissa, joihin sopimuksen sisältö ei anna vastausta.

Sopimuksista

Osiossa käsitellään sopimistapaa yleisellä sekä avataan yksilöllisten sopimusten ja vakiosopimusten välistä eroa eri käyttötarpeiden kannalta.

Yleiset sopimusehdot

Tässä osiossa käsitellään yleisiä sopimusehtoja sekä niiden taustalla vaikuttavia seikkoja.

Yleisten sopimusehtojen käyttämisestä

Osiossa käsitellään yleisten sopimusehtojen käyttämistä, niiden käyttämiseen soveltuvia tilanteita sekä niiden käyttämisessä huomioitavia seikkoja.

Yleisten ehtojen tulkintaa laissa

Osiossa käsitellään yleisiin ehtoihin soveltuvaa tulkintaa lainsäädännön näkökulmasta.

Yleisten ehtojen tulkintaa koskevia oppeja

Osiossa käsitellään yleisten ehtojen tulkintaoppeja niiltä osin, kuin asiaan ei ole suoraa lainsäädäntöä.

Sopimustyyppejä

Osiossa käsitellään erilaisia sopimustyyppejä, niiden eroja sekä niiden soveltamistilanteita.

Sopimuksen sitovuudesta

Tässä osiossa käsitellään sopimuksen sitovuutta sekä mahdollisuutta sopimuksen purkamiseen sen ehtojen sovitteluun.

Sopimusrikkomuksen seuraamuksista

Osiossa käsitellään sopimusrikkomusta sekä niitä seuraamuksia, mitä sopimuksen rikkomisesta voi seurata.

Valtuutus

Osiossa käsitellään sopimuksen tekokelpoisuutta sekä sopimuksen tekemiseen liittyviä valtuutuskysymyksiä.

Päätöksenteko, hallinto, osingonjako

Osiot 4-7 käsittelevät niitä ehtoja, joita osakassopimus tyypillisesti sisältää.

Immateriaalioikeudet, osakkeiden luovutusta koskevat ehdot, osakkaiden työskentelyvelvollisuus

Sopimuksen syntyminen

Osiossa käsitellään erilaisia tapoja sopimuksen solmimiseen sekä tarjous-vastaus mekanismin merkitystä sopimuksen solmimisen kannalta.

Kauppatapa ja sopimuskäytäntö

Osiossa käsitellään kauppatavan ja sopimuskäytännön vaikutusta sopimuksen solmimisvaiheessa sekä niiden merkitystä sopimusehtojen tulkinnassa sopimussuhteen voimassa olleessa.

Sopimusten tulkinta

Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä sopimusoikeudellisia periaatteita, joita käytetään apuna tilanteissa, joihin sopimuksen sisältö ei anna vastausta.

Sopimuksista

Osiossa käsitellään sopimistapaa yleisellä sekä avataan yksilöllisten sopimusten ja vakiosopimusten välistä eroa eri käyttötarpeiden kannalta.

Yleiset sopimusehdot

Tässä osiossa käsitellään yleisiä sopimusehtoja sekä niiden taustalla vaikuttavia seikkoja.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.