Fenno lakikoulu

Tietosuoja

Tässä Lakikoulun osiossa käydään läpi tietosuojan riittävän tason varmistamista yrityksessä.

Tutustu koulutuksiin

Alta löydät kaikki aihealueeseen liittyvät videot.

Johdanto ja tietosuojaperiaatteet

Ensimmäisessä osassa esitellään koulutuksen aihekokonaisuus ja kerrataan tietosuojalainsäädännön mukaiset tietosuojaperiaatteet, jotka asettavat raamit kaikelle tietojenkäsittelylle.

Suostumus käsittelyn oikeusperusteena

Jotta henkilötietojen käsittely on laillista, tulee käsittelylle olla tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste.

Oikeutettu etu käsittelyn oikeusperusteena

3. osassa käsitellään oikeutettua etua käsittelyperusteena ja siihen liittyvää tasapainotestiä. Osassa käydään läpi aiheeseen liittyvä tuore tietosuojavaltuutetun päätös.

Osoitusvelvollisuus

Ei riitä, että henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti, vaan tietosuojaperiaatteiden noudattaminen tulee myös pystyä osoittamaan.

Tietosuojaa koskevat sopimukset

Koulutuskokonaisuuden osassa 5 kerrataan aluksi tietoja käsittelevien tahojen rooleja, jonka jälkeen käydään läpi osapuolten välillä solmittavia tietojenkäsittelyyn liittyviä sopimuksia ja käsitellään lyhyesti kaksi tuoretta tietosuojavaltuutetun päätöstä aiheeseen liittyen.

Riskien tunnistaminen

Rekisterinpitäjän on arvioitava henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä aina, ennen kuin se ryhtyy käsittelemään henkilötietoja.

Tietojen siirrot

Osassa 7 käsitellään tietosuoja-asetuksen tietojen siirrolle asettamia edellytyksiä sekä viimeisimpiä ohjeistuksia tietojen siirtoon liittyen.

Rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvien käytäntöjen arviointi

Viimeisessä osassa käydään läpi viimeaikaista tietosuojavaltuutetun toimiston ratkaisukäytäntöä rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä koskeviin pyyntöihin vastaamiseen ja toteuttamiseen liittyen.

Ota yhteyttä

Voit jättää yleisen tiedustelun tai yhteydenottopyynnön alla olevalla lomakkeella.