OMISTAJANVAIHDOS – Prosessilla ja prosessinhallinnalla on suuri merkitys

Yritysten omistajanvaihdosten vuosittainen kappalemäärä Suomessa liikkuu 3 000 – 4 000 välillä.

Omistajavaihdokset jaetaan terminologisesti yleensä kolmeen ryhmään:

  • yrityksen, sen osan tai liiketoiminnan myynti
  • yrityksen omistussuhteiden muutokset
  • sukupolvenvaihdos

 

Kahdella ensimmäisellä tarkoitetaan yleensä tilanteita, joissa kauppa tai muu järjestely tehdään perheen ulkopuolisen kanssa. Sukupolvenvaihdos viittaa yleensä perheen sisäiseen/sukulaisten kesken tehtävään järjestelyyn. Käytännössä suurin osa omistajanvaihdoksista on perhepiirin ulkopuolisia järjestelyitä ja varsin usein omistajanvaihdoksessa omistusosuuksia hankkivat esimerkiksi yrityksen johto ja muut avainhenkilöt.

Kun suomalainen yrityskanta jakautuu siten, että suuryrityksiä (yli 250 henkilöä työllistäviä) on alle 700, pieniä ja keskisuuria yrityksiä noin 19 000 ja mikroyrityksiä (alle 10 henkilöä työllistäviä) noin 280 000, on kappalemääräinen omistajanvaihdosten lukumäärä luonnollisesti suurin pk- ja mikroyritysten joukossa.

Meillä Fennossa vuosi 2021 oli todella aktiivinen omistajanvaihdosten osalta. Yritysjuridiikkatiimimme avusti joko ostajia tai myyjiä hankkeissa, joiden yhteenlasketut kauppa-arvot ylittivät 120 meur. Suurimmassa osassa yksittäisistä hankkeista kauppa-arvot olivat joitain satojatuhansia ja enintään 3-4 meur ja näiden lisäksi hoidimme myös joitain yksittäisiä näitä suurempia hankkeita. Toimialat olivat edustettuna laajasti; hoiva-ala, kiinteistöt ja rakentaminen, teollisuuden ylläpito, vähittäiskauppa.

Koska omistajanvaihdostilanteet ovat kaikki kovin erilaisia, niin kokemuksemme mukaan hyvä prosessisuunnittelu ja prosessihallinta helpottavat merkittävästi onnistuneen omistajavaihdoksen läpivientiä.

 

Omistajanvaihdosprosessia voi hahmottaa yllä olevan omistajanvaihdospolun avulla

Osa omistajanvaihdosprosesseista kattaa kaikki em. osa-alueet, mutta suuri osa on laajuudeltaan suppeampia (tarkemmin eri osa-alueisiin voit tutustua Lakikoulumme osiossa Yritysoikeus/Yrityskauppa ja omistajanvaihdos).

Fenno avustaa asiakkaitaan ja/tai yhteistyökumppaneitaan kaikissa vaiheissa, mutta yksittäisessä omistajanvaihdosprojektissa oma roolimmekin vaihtelee paljon; yksittäisten sopimusten kommentoinnista aina laajaan prosessinhallintaan. Käytännössä palveluitamme varsin usein täydennetään sopivalla tavalla kumppaniemme avulla ja usein Fenno täydentää palvelua, jossa kumppanillamme on päävastuu. Kansainväliset järjestelyt ovat lisääntyneet merkittävästi. Fenno pystyy tarjoamaan International Lawyer’s Network:n (ILN) kautta avun 67 maahan ja edustamme myös kumppaneitamme Suomeen kohdistuvissa järjestelyissä.

Hyvin suunniteltu prosessi ja laadukas prosessinhallinta myös mahdollistavat kulujen hahmottamisen sekä säästävät aikaa ja rahaa. Ole yhteydessä meihin, niin suunnitellaan juuri sinun tilanteeseen sopiva omistajanvaihdosprosessi!

Järjestämme yhteistyössä Rantalainen Oy:n kanssa ”Onnistu omistajanvaihdoksessa” -kiertueen seitsemällä paikkakunnalla. Kiertue on suunnattu erityisesti omistajanvaihdoksesta kiinnostuneille yrittäjille ja pk-yrityksille.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Markus Laakkonen

Markus Laakkonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita