”Paljonko tästä yhtiöstä voisi saada?” – Valmistautuminen yritysjärjestelyyn

Edellä olevan kysymyksen kysyvät usein yritysten omistaja-yrittäjät. Se on haasteellinen tapa aloittaa yrityksen myyntiprosessi. Raha on toki tärkeä asia, mutta yrityksen myytävyyttä ja siten myös kauppahintaa voi korottaa valmistavilla toimilla.

Mitä sitten pitäisi tehdä, jotta myynti onnistuu ja kauppahinta on riittävän hyvä elämäntyöstään luopuvalle? Vastaukseni yrittäjille on se, että hyvä valmistautuminen takaa onnistumisen. On hyvä tehdä valmistautumissuunnitelma ja toteuttaa sitä johdonmukaisesti. Koko prosessi ottaa aikaa vähintään puoli vuotta, useissa tapauksissa paljon enemmän.

Itse korostan aloitusvaiheessa yrittäjien ja omistajien henkistä päätöstä luopumisesta. Jos omistajat eivät ole valmiita myymään yritystään, ei sitoutuminen valmistautumiseen useinkaan ole riittävää ja silloin kaikki osalliset tekevät turhaa työtä. Henkinen päätös myydä yritys on avainasia prosessin onnistumiselle.

Seuraavaksi ei useimmiten vastata kysymykseen, mikä on yhtiön arvo, vaan tulee arvioida, että mitä on tehtävä, jotta yrityksen myytävyys ja arvo ovat toivottuja. Tässä vaiheessa on paikallaan tehdä kattava yrityksen ennakkotarkastus, jossa käydään läpi yrityksen toimintaan liittyvät muodolliset seikat, ns. paperiasiat. Samassa yhteydessä omistajien tehtävä on järjestelyä varten valittujen yhteistyökumppanien kanssa arvioida yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja mahdollisia esteitä onnistuneelle kaupalle. Omistaja-yrittäjien liian keskeinen rooli yrityksen toiminnassa voi olla haitta. Sopimukset yhteistyökumppanien kanssa voivat olla este, mikäli ne voidaan irtisanoa kaupan takia. Eri yrityksillä on erilaisia riskejä, valmista listaa tarkistettavista asioista ei ole mahdollista antaa.

Yrityksen toimintaan ja riskeihin liittyvien seikkojen kuntoon laittamiseen on luonnollisesti tehtävä suunnitelma, varattava aikaa ja toteutettava suunnitelma. Tähän saattaa liittyä yhtiömuodon muutos kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi tai jakautuminen tai ostajia kiinnostamattoman omaisuuden siirrot yrityksestä pois. Valmistelevat toimet voivat viedä aikaa parikin vuotta.

Seuraavaksi voidaan miettiä mahdollisia ostajia. Aina ei tarvita erillistä myyntiprosessia hoitavaa yhteistyökumppania, vaan joillakin aloilla tiedetään mahdolliset ostajat. Sen sijaan tilanteessa, jossa mahdollinen ostaja voi olla pääomasijoittaja tai teollinen toimija sekä koti- tai ulkomainen toimija, tarvitaan myyntiprosessin ammattilainen.

Tässä yhteydessä on luontevaa tehdä myös arvonmääritys. Se on kuitenkin vain suuntaa antava. Markkinatilanne, ostajien määrä, yrityksen kiinnostavuus ja muut tekijät voivat viedä lopullista hintaa ylös tai alas. Oikea hinta on lopulta se, mistä myyjä ja ostaja sopivat.

Asianajotoimisto on hyvä kumppani valmisteltaessa yritysjärjestelyä. Kokeneet yrityskaupan ammattilaiset osaavat antaa päteviä neuvoja kohtuuhinnalla.

Edellä esitetty kiinnostaa myös ostajaa. Ostaja antaa arvoa hyvälle valmistautumiselle. Kauppaprosessi sujuu helpommin ja kertoo ostajalle myyjäpuolen olevan ammattimainen toimija ja hyvin hoidettu yritys. Yrityksen arvokin saattaa lopulta olla korkeampi sekä tuoda nopean kaupan ja hyvän kauppahinnan.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Pekka Pajala

Pekka Pajala

Asianajaja<br /> +358 40 554 5005

Aiheeseen liittyviä artikkeleita