Rahoitus- ja vakuusoikeus

Fennon asiantuntijoilla on pitkä kokemus rahoitusalalta.

Fennon asiantuntijoilla on pitkä kokemus rahoitusalalta. Ymmärrämme laaja-alaisesti rahoitusalalla tapahtuneen muutoksen ja tunnemme mahdollisuudet saada rahoitusta eri lähteistä.

Erityisosaamistamme ovat erilaiset rahoitusmuodot, niihin liittyvät sopimukset ja yhtiöoikeudellisesti oikea päätöksentekomenettely liittyen rahoitusjärjestelyihin sekä yhtiöoikeudellisten rajoitteiden arviointi vakuuksia pantattaessa.

Rahoitusratkaisun syntyminen edellyttää monesti erityyppisten rahoituslähteiden käyttämistä samanaikaisesti, jotta rahoitusalan kiristyneet vakavaraisuus- ja vakuusvaateet saadaan täytettyä. Asiantuntijamme ymmärtävät juridiikan lisäksi myös taloutta sekä avustavat tarvittaessa käyttöpääoma- ja investointiratkaisuiden rahoituksen mallinnuksessa. Asiakkaillemme ja rahoittajille onkin olennaisen tärkeää ymmärtää tulevaisuuden rahavirrat, jotta rahoitus voidaan myöntää ja yritys kykenee hoitamaan velvoitteensa ongelmitta.

Vakuussuunnittelulla pyrimme huomioimaan myös yrityksesi jatkorahoitustarpeet, eikä kaikkea käytettävissä olevaa vakuusmassaa välttämättä kannata käyttää kerralla, vaan varautua myös tulevaisuuden rahoitustarpeisiin.

Aina kaikki ei kuitenkaan mene suunnitellusti ja avustamme asiakkaitamme myös rahoituksen uudelleenjärjestelytilanteissa sekä vapaaehtoisissa että lakisääteisissä maksujärjestelyissä. Vakuussuunnittelussa olennaista on myös yrittäjän oman talouden riskienhallinta.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

etunimi.sukunimi@fennolaw.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit