Sopimusoikeus

Hyvän sopimuksen laatiminen edellyttää sopimusjuridiikan osaamisen.

Hyvän sopimuksen laatiminen edellyttää sopimusjuridiikan osaamisen lisäksi juristin ymmärrystä liiketoiminnastasi ja toimialan lainalaisuuksista, jotta juuri kyseiseen tilanteeseen voidaan laatia asiakkaan tarpeet riittävästi huomioiva sopimus.

Sopimusoikeudellinen osaaminen ja liiketoimintaosaaminen ovat toimistomme ydinosaamisaluetta. Toimistomme juristit laativat jatkuvasti erilaisia sopimuksia sekä yleisiä sopimus-/toimitusehtoja asiakkaillemme. Pyrimme aina tuottamaan asiakkaillemme sopimuksia ja sitoumuksia, jotka mahdollisimman hyvin palvelevat kulloistakin tarvetta ja tuottavat lisäarvoa asiakkaalle.

Ymmärrämme sen, että sopimuksen pitää olla laajuudeltaan ja sisällöltään kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva. Paras tapa välttyä myöhemmiltä tulkintaerimielisyyksiltä ja riidoilta onkin sopia asioista mahdollisimman yksiselitteisesti etukäteen ja dokumentoida sopijapuolten yhteisesti saavuttama tahtotila selkeällä sopimuksella. Sopimusten merkitys korostuu usein vasta jälkikäteen silloin, kun asiat eivät suju suunnitelmien mukaan tai kun sopijapuolet ovat erimielisiä siitä mitä on sovittu. Jos tällöin asioita ei ole jo sopimuksen solmimisvaiheessa sovittu riittävällä tarkkuudella, joudutaan mahdollisessa riitatilanteessa sopimuksen sanamuotoja jälkikäteen tulkitsemaan käyttämällä apuna esimerkiksi yleisiä tulkintaperiaatteita, alalla vallitsevaa kauppatapaa tai osapuolten aikaisempaa käytäntöä. Tarvittaessa juristimme avustavat myös riidanratkaisutilanteissa.

Tyypillisiä sopimuksia ovat

 • yrityskauppoihin liittyvät sopimukset ja kauppakirjat
 • osakassopimukset
 • jakelusopimukset
 • rahoitus -ja vakuussopimukset
 • Työ- ja johtajasopimukset
 • kiinteistöjen ja irtaimen kauppa- ja vuokrasopimukset
 • hankinta- ja valmistussopimukset
 • salassapitosopimukset
 • edustus- ja agenttisopimukset
 • lisenssisopimukset
 • logistiikkasopimukset
 • konsulttisopimukset
 • franchising-sopimukset
 • yhteistyösopimukset

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

etunimi.sukunimi@fennolaw.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit