Yrittäjä vai työntekijä?

Ongelma

Työsopimuslaki on pakottavaa oikeutta. Lain tarkoitus on suojella työntekijää, joka lähtee siitä, että työntekijä on työnantajaan nähden alisteisessa asemassa. Työtä tekevä ja työn teettäjä eivät voi keskenään pätevästi sopia lain soveltamisesta. Näistä lähtökohdista työlainsäädäntö ei pysty vastaamaan käynnissä olevaan työelämän murroksen.

 

Ratkaisu 1 -0

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue päätti 1.11.2021, että ruokalähetit ovat alisteisessa asemassa suhteessa Woltiin ja sen hallinnoimaan alustaan. Kokonaisarvion perusteella aikaisemmista yrittäjistä tuli työntekijöitä, koska Wolt johtaa ja valvoo työn tekemistä teknologien alustan kautta, kontrolloi sijaisen käyttöä eikä läheteillä ei ole vaikutusmahdollisuutta palkkiotasoon.

Työsuojeluviranomaisen päätöksen taustalla on Työ- ja elinkeinoministeriön työneuvoston äänestysratkaisu (6 – 3) 15.10.2021. Linjauksen mukaan ruokalähetit tekevät työtään työsuhteessa ja kuuluvat työaikalain soveltamisen piiriin. Yhtiö on pitänyt ruokalähettejä itsenäisinä yrittäjinä, joiden tekemään työhön ei sovelleta työlainsäädäntöä, mutta työneuvoston mielestä työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät.

 

Työtä vai yritystoimintaa?

Kysymys on alustavälitteisestä työstä. Yhtiö ylläpitää digitaalista alustaa, josta ruokalähetit saavat tiedon kuljetuskeikasta. Yhtiö hakee ja tekee sopimukset ravintoloiden kanssa alustan käyttäjiksi ja ruokalähetit annosten kuljettajiksi.

 

Ratkaisu 1 – ?

Nykytilanteessa, kun teknologia kehittyy, työelämän osapuolten on vaikea ennakoida, miten työsopimuslakia tulkitaan. Osapuolten oikeusturvan ja asian yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi on tärkeää, että asian käsittely jatkuu. Tiedossa on, että Wolt valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Vain tuomioistuin voi sitovasti ratkaista, ovatko nyt kantaa ottaneet viranomaiset oikeassa ja lopulta sen, ovatko Woltin lähetit yrittäjiä vai työntekijöitä.

 

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Maria Rintala

Maria Rintala

Aiheeseen liittyviä artikkeleita