Jouluna on aikaa pohtia tärkeiden asiakirjojen laatimista

Joulu on parhaimmillaan rauhoittumisen ja yhdessäolon aikaa. Joulunpyhinä perheet kokoontuvat viettämään aikaa yhdessä pitkienkin välimatkojen päästä. Vaikka koko perhe ei viettäisikään joulua samassa paikassa, ovat monet perheenjäsenet yhteydessä toisiinsa joululomien aikana vähintäänkin etäyhteyksin. Joulupöydän herkkujen ja muiden jouluperinteiden välissä perheenjäsenten keskusteluissa voi nousta esille menneen vuoden tapahtumat ja toisaalta tulevaisuuden suunnitelmat. Esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen laatiminen on jokaiselle ajankohtaista iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

Perhe- ja jäämistöoikeudelliset asiakirjat, kuten testamentti, avioehtosopimus, lahjakirja ja edellä mainittu edunvalvontavaltuutus ovat keinoja järjestellä omien asioiden hoitamista, omaisuuden hallintaa ja siirtoa seuraaville sukupolville. Perhepiirissä näiden asiakirjojen laatimisesta ja sisällöstä keskusteleminen saatetaan kokea vaikeana. Rohkaisen kuitenkin ottamaan nämä asiat esille perheen kesken ja kysymään matalla kynnyksellä neuvoja myös asiantuntijoilta.

Muun muassa ennen edunvalvontavaltuutuksen laatimista tulee valtuuttajan sopia yhden tai useamman henkilön kanssa, voiko valtuuttaja nimetä heidät valtuutetuiksi hoitamaan valtuuttajan taloudellisia ja muita asioita, mikäli myöhemmin esimerkiksi sairauden vuoksi valtuuttaja ei enää itse kykene näistä asioista huolehtimaan. Edunvalvontavaltuuksen laatiminen on varautumista elämän moninaisiin tapahtumiin ja tilanteisiin.

Perheessä on hyvä keskustella myös perintöasioista ja mahdollisesti omaisuuden siirtämisestä perillisille jo aiemmin esimerkiksi lahjoituksina tai sukupolvenvaihdoksena. Testamentin laatimisessa tärkeintä on testamentintekijän oman tahdon ja tarkoituksen toteutuminen. Toisinaan tämä edellyttää, että perilliset ovat etukäteen tietoisia testamentintekijän tahdosta, jotta riidoilta vältyttäisiin perintöä myöhemmin jaettaessa.

Nostan esille myös omaisuusjärjestelyjen verotukselliset hyödyt eli verosuunnittelun. Omaisuutta on esimerkiksi mahdollista testamentata suoraan myös lastenlapsille – vaihtoehtoja on useita. Toisaalta omaisuuttaan voi lahjoittaa jo eläessään eteenpäin seuraaville sukupolville, jolloin verotuskysymykset ovat myös keskeisiä muun muassa hallintaoikeuden pidättämisen johdosta. Omaisuuttaan lahjoittaessa on lahjansaajan kanssa keskusteltava, ottaako hän lahjoituksen vastaan ja millaisin ehdoin.

Perhe- ja jäämistöoikeudellisten asiakirjojen laatimisen taustalla on aina tarkoitus. Tuota tarkoitusta voidaan parhaiten toteuttaa, kun asiakirjat tehdään kuntoon ennakoivasti ja asianmukaisesti muotomääräyksiä noudattaen. Joulunviettoakin on mukavampi jatkaa keveämmin mielin, kun on tuonut omat näkemyksensä ja toiveensa esille, ja ne ovat perhepiirin tiedossa. Tällöin on helpompi ottaa yhteyttä myös juristiin elämän tärkeiden asiakirjojen laatimiseksi.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Marja Paju

Marja Paju

Aiheeseen liittyviä artikkeleita