Kiinteistökehityshankkeet

Toimistomme rakentamisryhmän juristit avustavat asunto- ja kiinteistöyhtiötä

Toimistomme rakentamisryhmän juristit avustavat asunto- ja kiinteistöyhtiötä ja kiinteistöjen omistajia, sekä rakennusliikkeitä kiinteistökehitykseen liittyvissä hankkeissa.

Kiinteistökehityshankkeissa on monesti kyse useiden eri toimijoiden intressien sekä osapuolten toimintaa ohjaavien lakien ja määräysten yhteensovittamisesta. Toimistomme juristeilla on laajaa kokemusta kiinteistökehityshankkeisiin liittyvän juridiikan ja sopimusten, sekä hankkeisiin liittyvän päätöksenteon ohjauksesta ja konsultoinnista.

Kiinteistökehityshankkeet pitävät sisällään monenlaisia juridisia ja verotuksellisia kysymyksiä, joita on syytä arvioida jo hankkeen alkuvaiheissa. Ota yhteyttä rakentamisryhmäämme jo hanketta suunniteltaessa tai viimeistään päätöksiä tehtäessä ja sopimuksista neuvoteltaessa.

OTA YHTEYTTÄ

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

etunimi.sukunimi@fennolaw.fi

Aiheeseen liittyvät artikkelit