Perunkirjoitus Fennolla assistentin ja oikeustieteen opiskelijan näkökulmasta

Asianajotoimisto Fenno Oy palvelee perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa jokaisella toimistopaikkakunnallamme ja perunkirjoituksia toimitetaan meillä viikoittain.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä jokaisen kuolinhetkellään Suomessa vakituisesti asuneen henkilön jälkeen. Perunkirjoituksessa laaditaan vainajan perukirja, jota voisi kuvailla vainajan viimeiseksi veroilmoitukseksi, sillä se on toimitettava Verohallinnolle ja sen perusteella toimitetaan perintöverotus. Perukirjassa luetellaan vainajan varat ja velat sellaisina, kuin ne olivat kuolinhetkellä. Perunkirjoituksen toimittamisen määräajalle on mahdollista hakea lisäaikaa Verohallinnolta, tarvittaessa me Fennolla haemme lisäaikaa kuolinpesän osakkaiden puolesta.

Kun henkilö kuolee, kutsutaan häneltä jäänyttä omaisuutta ja velkoja kuolinpesäksi. On siis selvitettävä kuolinpesän osakkaat, joita ovat perilliset, yleistestamentinsaajat ja aviopuoliso eli leski. Vainajasta tarvitaan 15 ikävuodesta lähtien katkeamaton sukuselvitys, josta vainajan perilliset käyvät ilmi. Leskestä tulee myös hankkia katkeamaton sukuselvitys puolisoiden avioliiton ajalta. Lisäksi jokaisesta kuolinpesän osakkaasta tarvitaan todistus elossaolosta, tämä tieto näkyy usein suoraan vainajan sukuselvityksestä. Sukuselvitys tilataan joko vainajan viimeisimmästä seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta, riippuen siitä, onko vainaja kuulunut seurakuntaan vai ollut kirjoilla väestörekisterissä. Tällä hetkellä sukuselvitysten tilaukset ovat ruuhkautuneet, joten sukuselvityksen saamisessa voi kulua jopa kuukausia. Sen vuoksi sukuselvitys kannattaa tilata mahdollisimman pian kuoleman jälkeen.

Kuolinpesän osakkaiden lisäksi on selvitettävä kuolinpesän omaisuus ja velat, jotka arvostetaan perukirjassa vainajan kuolinhetken mukaiseen arvoonsa. Esimerkiksi pankit ja henkivakuutusyhtiöt lähettävät yleensä tiedot vainajan tilivaroista ja mahdollisten henkivakuutusten kuolintapauskorvausten summista vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen, kun tieto kuolemasta on päivittynyt viranomaisrekisteristä pankki- ja vakuutuslaitosten asiakasrekistereihin. Tilivarojen lisäksi on selvitettävä vainajan muu omaisuus, kuten osakkeet ja osuudet, kiinteistöt, mahdollinen yritysomaisuus ja muu irtain omaisuus eli esimerkiksi ajoneuvot, ampuma-aseet tai arvoltaan merkittävät taide-esineet. Mikäli vainaja on ollut avioliitossa, tulee perukirjassa lähtökohtaisesti luetella myös aviopuolison eli lesken omaisuus ja velat.

Vainajan omaisuuden ja velkojen selvittämisen lisäksi perukirjan liitteeksi tulee vainajan mahdollisesti laatima testamentti. Liitteeksi tarvitaan myös vainajan ja aviopuolison avio-oikeuteen vaikuttavat asiakirjat, tärkeimpinä avioehtosopimus ja mahdollisesti laadittu ositussopimus, jos vainaja oli eronnut aiemmin. Vainajan ja lesken antamat lahjat on otettava huomioon perukirjaa laadittaessa, jolloin voi olla tarpeen ottaa lahjakirja perukirjan liitteeksi.

Kun kuolinpesän osakkaat ja vainajan omaisuus sekä velat on selvitetty, voidaan pitää perunkirjoitustilaisuus, jonne on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat. Meillä Fennolla valmistellaan perukirjat valmiiksi ja juristi käy ne asiakkaiden kanssa läpi perunkirjoitustilaisuudessa. Perunkirjoituksessa ei jaeta kuolinpesän omaisuutta, joten sen vuoksi kaikkien osakkaiden läsnäolo tilaisuudessa ei ole pakollista, eikä poissaolosta seuraa oikeudenmenetyksiä.

Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen toimitamme laaditun perukirjan tarvittavine liitteineen Verohallinnolle osakkaiden puolesta. Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän osakkaat voivat keskenään sopia siitä, miten ja milloin ryhtyvät jakamaan kuolinpesän omaisuutta. Perinnönjaosta tulee laatia perinnönjakosopimus. Mikäli vainaja oli ollut naimisissa, tulee perinnönjaon yhteydessä laatia myös ositus kuolinpesän ja aviopuolison välillä. Autamme mielellämme myös ositus- ja perinnönjakosopimuksien laatimisessa.

Jaa artikkeli

Facebook
Twitter
LinkedIn
Picture of Tia Gyldén ja Aino Pesonen

Tia Gyldén ja Aino Pesonen

Aiheeseen liittyviä artikkeleita